Yiyecek İçecek Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermayeleri ile İşe Angaje Olma Davranışları Arasındaki İlişki

Küçük Resim Yok

Tarih

2018-06-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kırklareli Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, turizm sektöründe yer alan yiyecek içecek çalışanlarının sahip oldukları pozitif psikolojik sermaye algıları ile işe angaje olma davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda daha önce geçerlik ve güvenirliği test edilmiş ölçekler aracılığıyla Eskişehir'de faaliyet gösteren birinci sınıf restoranlarda ve 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerin yiyecek içecek bölümünde çalışan 211 iş görenden veriler toplanmıştır. Elde edilen verilere frekans, korelasyon, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi uygulanarak veriler yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ölçüm modeli doğrulanmış ve yapısal model sonucunda pozitif psikolojik sermaye ile işe angaje olma davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Psikolojik Sermaye, İşe Angaje Olma, Yiyecek İçecek Çalışanları, Turizm Sektörü

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kodaş, B. (2018). Yiyecek İçecek Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermayeleri ile İşe Angaje Olma Davranışları Arasındaki İlişki. Kırklareli Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(1), 1-14