Fast and Economical Biosorption of Lead (II) Heavy Metal in Aqueous Solutions by Bacillus licheniformis sp.

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Lead is used in many areas of industry. Considering the prevalence of use, there is an intense lead and heavy metal content in the wastes resulting from these applications, and the toxic pollution caused by these metals affects the nearest water source directly or indirectly. Lead poses a serious threat to all life forms in the ecosystem, even at low concentrations in water. Lead recovery with environmentally friendly methods is both easier and more economical. Bacillus licheniformis sp. type was used as a biosorbent in the study. Nearly 98.4% of lead was removed by using the batch biosorption method, at 25 oC, pH 5.5, with an adsorption capacity of 42.92 in 120 minutes. from the water. The properties of the biosorbent, such as its morphological appearance, were characterized by scanning electron microscopy (SEM). Besides, the functional groups affecting biosorption in the surface structure were investigated by fourier transform Infrared spectroscopy (FT-IR)while its resistance to heat treatment was measured by thermal gravimetric analysis (TGA-DTA). The lead(II) element content in the aqueous solution was also determined by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES).
Kurşun endüstrinin birçok alanınında kullanılmaktadır. Kullanım yaygınlığı düşünülürse buna bağlı olarak bu uygulamaların sonucunda ortaya çıkan atıklarda yoğun kurşun ağır metal içeriği bulunmakta ve büyük oranda en yakın su kaynağını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Suda yüksek konsantrasyonlarda bulunması ile tüm yaşam formları için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bunların çevre dostu yöntemlerle iyileştirilmesi hem daha kolay hem de ekonomiktir. Çalışmamızda Dicle Nehri topraklarından izole edilen Bacillus licheniformis sp. kullanılarak sulardaki kurşun miktarı kesikli biyosorbsiyon yöntemi kullanılarak 25 oC de pH 5.5 da 120 dakikada 42.92 biyosorbsiyon kapasitesiyle % 98.4 oranında önemli ölçüde iyileştirildi. Biyosorbentin taramalı alan mikroskopisi (SEM) kullanılarak morfolojik görünümleri, fourier İnfrared spektroskopisi (FT-IR) dataları ile yüzey yapısında biyosorbsiyona etki eden fonksiyonel gruplar ve ısıl işlem karşısında gösterdiği direnç de termal gravimetrik analiz (TGA-DTA) verileri ile karakterize edildi. Sulu çözeltideki kurşun element içeriği İndüktif olarak eşleşmiş plazma optik emisyon spektroskopisi (ICP-OES) cihazı ile tespit edildi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aqueous Solutions, Bacillus licheniformis sp., Biosorption, Biosorbent, SEM, Atık su Bacillus licheniformis sp. Biyosorpsiyon Biyosorbent SEM

Kaynak

Tarım ve Doğa Dergisi

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

4

Künye

Baran, M. F. , Düz, M. , Baran, A. & Keskin, C. (2022). Fast and Economical Biosorption of Lead (II) Heavy Metal in Aqueous Solutions by Bacillus licheniformis sp. . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 25 (4) , 847-858 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.976340