PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

dc.authorid0000-0001-9772-9305en_US
dc.contributor.authorTazegül, Ünsal
dc.date.accessioned2021-06-15T10:58:18Z
dc.date.available2021-06-15T10:58:18Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentMAÜ, Yüksek Okullar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sporcuların beden algıları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan 175 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Karancı ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan “Eysenck Kişilik Anketi” kısa formu ile Anlı ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan “Bedeni Beğenme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde, tanımlayıcı istatistik ve pearsoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan tanımlayıcı istatistik sonunda; sporcuların bedeni beğenme skoru (41,7219±7,37593), dışadönük kişilik skoru (3,2733±1,41454), nörotik kişilik skoru (3,1637±1,75133) ve psikotik kişilik skoru (2,4588±1,34607) olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, dışa dönük kişilik boyutu ile bedeni beğenme skoru arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to introduce the relationship between the athletes’ personality traits and Their bodies admiration. The sample of the study consists of 175 athletes who studying in İstanbul Gelişim University School of Physical Education and Sports. Eysenck Personality Survey (Shortened Version) (EKA- GGK). Reliability and validity studies have been made by Karancı and his colleagues in 2007 and Body Admiration Scaleng Scale of which validity and reliability has been done by Anlı and his friends in 2015, have been used as data collection tool in this study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analyzing the collected data. “KolmogorovSmirnov” single sample test has been applied to learn whether the data have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the data homogeneity and It has been found out that Data have normal and homogeneous distribution. Descriptive statistics and pearson correlation analysis were used to analyze the data. At the end of the descriptive statistics found that the athletes’ bodies admiration score (41,7219 ± 7,37593), the extroverted personality score (3,2733 ± 1,41454), the neurotic personality score (3,1637 ± 1,75133) and the psychotic personality score , 4588 ± 1.34607).At the end of the correlation analysis, It has been detected that there is a positive way correlation between extroverted and body admiration.en_US
dc.identifier.citationTAZEGÜL Ü (2018). PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(68), 1518 - 1526.en_US
dc.identifier.endpage1526en_US
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issue68en_US
dc.identifier.startpage1518en_US
dc.identifier.trdizinid312809en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFeU9EQTVPUT09/porcularin-kisilik-ozellikleri-ile-bedenlerini-begenme-duzeyleri-arasindaki-iliskinin-belirlenmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2536
dc.identifier.volume17en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.ispartofElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden, Beğenme, Kişilik, Sporcuen_US
dc.subjectBody, Admiration, personality, Athletes.en_US
dc.titlePORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİen_US
dc.title.alternativeTHE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATHLETES’ PERSONALITY TRAITS AND THEIR ADMIRATION ON THEIR BODIESen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
d8f225c7-c5e6-403f-9c7c-8f958e6500d5.pdf
Boyut:
543.47 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: