İslamcı dergilerin AK Parti'ye bakışları: İktibas, Haksöz, Umran, Bilgi ve Düşünce dergileri (2001-2007)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

AK Parti, FP'nin kapatılması sonrasında Milli Görüş hareketinden ayrılan yenilikçilerin kurmuş olduğu siyasi bir partidir. AK Parti ile İslamcılık arasında Milli Görüş geleneği dolayımıyla doğal bir bağ vardır. Ancak AK Parti, İslamcı bir siyasi hareket olmadığını deklare ederek siyasetini özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi AB normları ve söylemi çerçevesinde şekillendirmiştir. 28 Şubat konjonktürü, özellikle 1990'larda İslamcıların yoğun olarak gündemine giren demokrasi ve liberalizm gibi Batı menşeli siyasal kavramlar, İslamcı hareketlerin iktidar tecrübeleri ve İslamcılığın yoruma açık yapısı, entelektüel ve siyasi alanda İslamcılık yorumlarının/pratiklerinin çeşitlenmesine neden olmuştur. İslamcılar temelde mevcut siyasal sisteme ve demokrasiye karşı geliştirdikleri farklı yaklaşım tarzlarının bir sonucu olarak AK Parti'ye farklılaşan İslamcılık ve demokrasi yorumları çerçevesinde yaklaşmışlardır. İslamcıların AK Parti'ye farklı bakışlarını ve bunun altında yatan nedenleri, çeşitli İslamcı dergiler üzerinden izlemek mümkündür. Buradan hareketle çalışmada AK Parti'nin 2001-2007 yılları arasındaki dönemine dört İslamcı derginin farklı yaklaşımları incelenmiştir.
The AK Party (Justice and Development Party) is a political party founded by the reformist faction of the National Vision movement when the FP (Virtue Party) was banned. Since it comes from the National Vision tradition, a natural connection has been established between the AK Party and Islamism. However, the AK Party declared that it was not an Islamist political movement and shaped its politics within the framework of EU norms and discourse such as freedom, democracy and human rights in general. The February 28 conjuncture, especially the Western political concepts such as democracy and liberalism, which were on the agenda of Islamists in the 1990s, the power experiences of the Islamist movements and the open structure of Islamism, led to the diversification of Islamist interpretations / practices in the intellectual and political sphere. Basically, as a result of their different approaches to the existing political system and democracy, Islamists approached the AK Party within the framework of differentiated Islamism and democracy interpretations. It is possible to follow the different views of the Islamists to the AK Party and the underlying causes through various Islamist magazines. Thus, in the study, different approaches of four Islamist magazines to the period of the AK Party between 2001-2007 were examined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

AK Parti, İslamcılık, İktibas Dergisi, Haksöz Dergisi, Umran Dergisi, Bilgi ve Düşünce Dergisi, AK Party, Islamism, İktibas Magazine, Haksöz Magazine, Umran Magazine, Bilgi ve Düşünce Magazine, Siyasal Bilimler, Political Science, Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Party, Bilgi ve Düşünce dergisi, Bilgi ve Düşünce magazine, Dergiler, Magazines, Haksöz dergisi, Haksöz magazine, Umran dergisi, Umran magazine, İktibas dergisi, İktibas journal, İslamcı basın, Islamic press, İslamcılık, Islamism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye