14 -16 Yaş Grubu Çocuklarda Korfbol Temel Beceri Eğitimi Antrenman Programının Motor Gelişime Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, 14-16 yaş grubu kız ve erkek çocuklarda korfbol temel beceri eğitimi antrenmanlarının motor gelişime etkisini belirlemektir. Çalışma grubunu, Kocaeli Fen Lisesi’nde öğrenim gören ve random yöntemiyle seçilmiş 12’si kız ve 20’si erkek olmak üzere toplam 32 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler cinsiyete bakılmaksızın denek (n=17) ve kontrol (n=15) grubu olmak üzere iki eş gruba ayrılmıştır. Çalışmada deney grubuna 8 hafta süreyle haftada 2 gün ve günde 60 dakika olmak üzere korfbol branşının temel motor becerilerini geliştirmeye yönelik beş temel beceriyi içeren (pas, şut, penaltı, turnike ve V kat şut atışı) bir antrenman programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir antrenman programı uygulanmamıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için 2019/01.2 sayılı ve 2018/346 proje (KÜ GOKAEK) ile Etik Kurul Onayı alınmıştır. Elde edilen verilere, SPSS programı ile tanımlayıcı istatistiksel işlemlerle birlikte gruplar arasındaki farkı belirlemek için Mann Whitney U testi, grupların kendi içerisindeki farkı belirlemek için ise Wilcoxon testi kullanılmıştır. Sonuçlar p<0.05 önemlilik düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmada ön-test ve son-test ölçüm değerlerinin karşılaştırılmasında, denek grubunun pas, şut, penaltı, turnike ve V kat şut atışı değişkenleri arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Çalışma sonucunda, 8 hafta süresince pas tekniği ile birlikte şut tekniklerini geliştirmeye yönelik yapılan antrenmanlar çocukların korfbol temel motor becerileri üzerinde iyileşmeler sağlamıştır.
The purpose of this study, the 14-16 age group boys and girls in korfball basic skills education training is designed for motor development. The study group consisted of 32 volunteer students (12 girls and 20 boys) randomly selected from Kocaeli Science High School. The students were divided into two peer groups, as the subject (n=17) and the control (n=15) groups regardless of gender. In the study, a training program including five basic skills was applied to the experimental group for 8 weeks, 2 days a week and 60 minutes a day for improving the basic motor skills of the korfball branch. The control group did not receive any training program. Ethics Committee Approval was obtained with 2019/01.2 and 2018/346 projects (KU GOKAEK) in order to carry out the study whose content is determined. After the descriptive statistical procedures were applied with SPSS program, Mann Whitney U test was used to determine the difference between the groups and Wilcoxon test was used to determine the difference within the groups. The results were evaluated at p<0.05 significance level. In the study, when the pre-test and post-test measurement values were compared, it was found that there was a statistically significant significant difference between the variables of pass, shot, penalty, turnstile and V-fold shot of the subject gorups (p<0.05). As a result of the study, it was found out that the trainings performed for 8 weeks to improve shooting techniques together with rust technique improved the korfball basic motor skills of the children.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Korfbol, Motor Beceri, Motor Gelişim, Korfball, Motor Skill, Motor Development

Kaynak

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

23

Künye

ESKİYECEK C. G,BAYAZIT B,ABDİKOĞLU D (2020). 14 -16 Yaş Grubu Çocuklarda Korfbol Temel Beceri Eğitimi Antrenman Programının Motor Gelişime Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(23), 1976 - 1992. Doi: 10.26466/opus.672410