MUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN TESPİT VE ÖNLENMESİNDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU VE BİR ARAŞTIRMA

dc.authorid0000-0001-6263-1033en_US
dc.authorwosidJCN-5091-2023en_US
dc.contributor.authorAkatak, Ahmet
dc.date.accessioned2023-12-03T16:51:01Z
dc.date.available2023-12-03T16:51:01Z
dc.date.issued2015en_US
dc.departmentMAÜ, Meslek Yüksekokulları, Savur Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bölümüen_US
dc.description.abstractİnsanlık tarihi kadar bir geçmişe sahip olan muhasebenin, günümüz dünyasında özellikle yaşanan teknolojik gelişmelerle beraber bilgi dünyasındaki yeri ve önemi göz ardı edilmeyecek bir konuma gelmiştir. Muhasebe bilgi sisteminin sağladığı verilerin ilgili kişilere ve kamu kuruluşlarına aktarılmasında köprü vazifesi gören muhasebe meslek mensuplarının bu görevi yerine getirirken tarafsız, güvenilir ve bağımsız bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri son derece önemlidir. Bu çalışmada muhasebede hata ve hilelerin tespit ve önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının sorumluluğu üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda ilk iki bölümde muhasebe hata türleri ile hile kavramları açıklanmış, daha sonra muhasebe mesleğinin tarihsel gelişimi ve muhasebe meslek mensupları hakkında genel bilgi verilerek meslekin ahlaki boyutunu oluşturan etik kuralları ve mesleki sorumluluk konuları açıklanmıştır. Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarını hata ve hilelere yönlendiren etmenler ile etik dışı davranışlara yönelik tutumlarını incelemektir. Çalışmanın amacına ulaşmak için Mardin ve Şırnak illerinde mesleğini icra eden muhasebe meslek mensupları üzerinde bir anket araştırması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler çeşitli istatistiki yöntemlerle test edilmiş ortaya çıkan sonuçlar paylaşılmıştır. Anahtaren_US
dc.description.abstractAccounting, which is as old as history of humanity, has gained an undeniable importance and place in the information world together with the particularly current technological developments. It is crucial for the accounting professionals, who act as a bridge to transfer the data accountancy information system provided to public instutions and relavant people, to act with a consciousness of objectivity, reliability and independency. This study has focused on the responsibility of accounting professionals on the determination and prevention of accounting errors and fraud. Within this scope, types of errors in accountancy and concept of fraud in the first two parts are described, and then ethical rules that form the moral aspect of the profession and professional responsibility topics are described as well as giving general information about historical development of accountancy and accounting professionals. The aim of this study is to investigate the factors that motivate accounting professionals to errors and fraud as well as their attributes to unethical behaviours. To reach this study goal, a survey-base study has been conducted on profession members working in Mardin and Şırnak provinces. Data obtained from the results of the survey has been tested with various statistical methods and the results of the survey have been shared.en_US
dc.identifier.citationAkatak, A. (2015). Muhasebe hata ve hilelerinin tespit ve önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının sorumluluğu ve bir araştırma (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).en_US
dc.identifier.endpage147en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/ahmet%20akatak/Downloads/413882%20(1).pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4344
dc.institutionauthorAkatak, Ahmet
dc.language.isotren_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectHataen_US
dc.subjectHileen_US
dc.subjectSorumluluken_US
dc.titleMUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN TESPİT VE ÖNLENMESİNDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU VE BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
413882.pdf
Boyut:
818.99 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: