Klinik ortamlarda akademik ebelik ölçeği (KOAEÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Klinik Ortamlarda Akademik Ebelik Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmak ve ölçeğin Türkçe formunu kullanıma sunmaktır. Gereç ve yöntem: Metodolojik tipte bir araştırmadır. Araştırmada 163 ebelik öğrencisine ulaşılmış, veri toplama araçları olarak “Birey Tanıtım Formu” ve “Klinik Ortamlarda Akademik Ebelik Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucuna göre ölçeğin yapısal denklem modelinin p=0.000 düzeyinde anlamlı ve ölçeği oluşturan 10 maddenin iki faktörlü ölçek yapısıyla ilişkili olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Kuder Richardson-20 katsayısı 0,886 bulunmuştur ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. En düşük faktör yük değeri 0,363, en yüksek değeri 0,732 olarak saptanmıştır. Sonuç: Ölçek ebelik öğrencilerinin, ebelerin akademik rolünün klinik öğrenme ve mesleki bilgi, beceri ve klinik yeterlilik gelişimine ilişkin algılarını ölçmede yüksek güvenilirlik ve geçerliliğe sahiptir.
Aim: To conduct the Turkish validity and reliability study of the Midwifery Academics in Clinical Environment Tool and to make Turkish version of the tool available. Materials and Methods: It’s a methodological type of research. In the research, 163 midwifery students were reached, and “Individual Identification Form” and “The Midwifery Academics In Clinical Environment Tool” were used as data collection tools. Results: ü According to the results of the Confirmatory Factor Analysis, it was determined that the structural equation model of the tool was significant at the p=0.000 level and that the 10 items constituting the tool were related to the tool structure with two factors. The Kuder Richardson-20 coefficient of the tool was found to be 0.886 and it was determined to be reliable. The lowest factor load value of the tool was 0.363, the highest value was 0.732. Conclusion: The tool has high reliability and validity in measuring midwifery students’ perceptions of the academic role of midwives on clinical learning and the development of professional knowledge, skills and clinical competence.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akademik ebelik, Geçerlilik, Güvenilirlik, Klinik, Academic midwifery, Validity, Reliability, Clinic

Kaynak

ADYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

1

Künye

İçke S, Çağan ES, Genç R. Klinik ortamlarda akademik ebelik ölçeği (KOAEÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2023;9(1):17-25. doi:10.30569.adiyamansaglik.1161939