217 numaralı Mardin Şer'iyye Sicilinin transkripsiyon ve değerlendirmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmasını yaptığımız 217 Numaralı Mardin Şer'iyye Sicil Defteri, H.1263-1267, M.1847-1852 yılları arasında Mardin mahkemesine yansıyan kayıtları ihtiva etmektedir. Ankara Milli Kütüphanede 7149 mikro film numarası ile kayıtlı olan sicil aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphanesinde de bulunmaktadır. Sicilimizde ki kayıtlar çeşitlilik göstermekle birlikte ekseriyetle sosyal konular olan aile yapısı, evlilik, boşanma, tereke ve mehir gibi hükümleri oluştururken, Tanzimat uygulamaları çerçevesinde yeni kurulacak olan idari yapıya dair merkezden gönderilen ferman, emirname ve görevlendirme kayıtlarına dair belgeler de bulunmaktadır. Ekonomik hayata ilişkin de önemli bilgiler içeren sicil defteri; tevzi vergi kayıtları, miras, vakıf, alım-satım, şehirde yapılan harcamalar ve narh hükümleri gibi içerikleri de ihtiva etmektedir. Çalışmamız 217 Numaralı Mardin Şer'iyye Sicili Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Değerlendirmede sicilde geçen hükümler ışığında Mardin'in 1847-1852 yılları arasında sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutan hükümlerin her ne kadar mahkemece kaydı yapılmış olsa da söz konusu hükümlerin tarihsel bağlama oturtulması için araştırma kaynaklarına da başvurulmuştur.
The Mardin Religious Court registry book number 217, which we study on,contains the records reflected in the court of madrin between H.1263-1267, M.1847-1852. The reigistry ,which is registered with the micro film number 7149 in the national library of Ankara, is also in the library of the Mardin Artuklu University. Although the records in our registry vary, there are also documents regarding the decree, order and assignment records sent from the center regarding theadministrative structure to be established within the framework of the reform practices while the family structure ,marriage,divorce,estate and mehir are mostly social issues. The registry book which also contains important information about economic life, includes contents such as distribution, taxrecords, inheritance, foundations, purchases and sales, expenditures made in the city and administrative provisions. Our study consists of the transcription and evaluation of 217 numbered Mardin Religious Court registry book. In the evaluation,although the provisions that shed light on the social and economic structure of Mardin between the years 1847-1852 were recorded by the court in the light of the provisions in the reigstry, research sources were also consulted to place the provisions in historical context.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şer'iyye Sicili, Mardin, Sosyal Yaşam, Religious Court registry, Mardin, Social Life, Tarih, History, 19. yüzyıl, 19. century, Ekonomik hayat, Economic life, Kent tarihi, Urban history, Mardin, Mardin, Osmanlı Devleti, Ottoman State, Osmanlı Dönemi, Ottoman Period, Sosyal hayat, Social life, Şeriye sicilleri, Court registers

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye