Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Uyum Süreci (Mardin Örneği)

dc.contributor.authorGünel yılmaz, Seda
dc.contributor.authorErtürk, Devrim
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:55Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:55Z
dc.date.issued2017
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractBu çalışma Irak'ın Şengal bölgesinden Türkiye'ye gelip Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Ezidi göçmenlerin uyum sürecini ele almaktadır. Çalışmada Ezidiler'in Batı ülkelerine göç etme isteği uyum sürecinde önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Irak ve Suriye'den Türkiye'ye yapılan zorunlu göçler içerisinde Ezidiler sosyo-kültürel özelliklerine bağlı olarak farklı bir profil arz etmektedir. Bu da Ezidiler üzerine yapılacak sosyolojik bir araştırmayı önemli kılmaktadır. Önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülen araştırmada, Ezidi göçmenlerle yapılan niteliksel çalışmadan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ezidi göçmenlerin sosyo-ekonomik, demografik özellikleri, zorunlu göçten önceki sosyo-ekonomik yaşamları, zorunlu göçle karşılaştıkları uyum süreci ve Batı'ya göç etme istekleri çalışmanın içeriğini oluşturmaktadıren_US
dc.description.abstractThis study examines the adaptation process of Ezidi immigrants who come to Turkey from Sengal region of Iraq and live in the Midyat district of Mardin. The desire of the Ezidis to migrate to Western countries in the study also emerges as an important factor in the adaptation process. Among the compulsory migrations to Turkey from Iraq and Syria, the Ezidis have a different profile depending on their socio-cultural characteristics. This makes a sociological research on the Ezidis important. In the study which was thought to fill a significant gap, the data obtained from the qualitative study made with Ezidi immigrants was used. The socio-economic and demographic characteristics of the Ezidi immigrants, the socio-economic life prior to forced migration, the adaptation process with forced migration and the desire to migrate to the West constitute the content of the studyen_US
dc.identifier.endpage214en_US
dc.identifier.issn1309-6087
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.trdizinid280366en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnd016WTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1641
dc.identifier.volume8en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMukaddimeen_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleZorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Uyum Süreci (Mardin Örneği)en_US
dc.title.alternativeIraqi Ezidis and Adaptation Process in the Context of Forced Migration (Mardin Example)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
8e4ccf8b-53c3-4896-af78-31961d79de91.pdf
Boyut:
430.1 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi