Samsun Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1951)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Samsun Valiliği

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

19 Şubat 1932 tarihinde kurulan Halkevleri, Cumhuriyet rejimini ve inkılaplarını halka benimsetmek amacıyla kurulmuş, 1932-1951 tarihleri arasındaki süreçte Cumhuriyet’in ortaya koymuş olduğu ilkeler doğrultusunda yetiştirme ve geliştirme yolunda önemli bir misyon üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasında, Cumhuriyetin getirdiği değerlerin geniş halk kitlelerine ulaşmasında son derece önemli bir işlevi yerine getirerek, homojen bir toplum oluşturma gayesi gütmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1931 tarihinde gerçekleştirdiği III. Büyük Kurultayı’nda kurulma kararı alınan ve ilk olarak 19 Şubat 1932 tarihinde Samsun’da dâhil olmak üzere 14 il merkezinde açılan Halkevleri, kapandıkları 1951 tarihine kadar geçen süre zarfında Türkiye’nin dört bir tarafında faaliyet gösteren önemli kültür ve Halk Eğitim kurumlarını teşkil etmektedirler. Halkın külfetsizce toplandığı, eğlendiği, çeşitli etkinlikler içinde yer aldığı ya da izlediği halkevi ve halk odalarının en önemli özelliklerinden birisi; yaygın “halk okulu” hizmeti görmeleridir. Bu bağlamda, gerçekleştirdiği etkinliklerle halkı bir araya toplayarak milli bilincin oluşmasını sağlayan Samsun Halkevi, “Ulus Devlet” olma düşüncesinin halka benimsetilmesinde de önemli gayretler sarf etmiştir. Bu çalışmada, Cumhuriyet’in ilk yıllarında birer yaygın eğitim kurumu olan Halkevleri’nin kuruluşu, yapısı ve gelişimi hakkında genel bir bilgi verilerek, ardından Samsun Halkevi ve Faaliyetleri’ne (1932-1951) değinilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Halkevleri, Samsun Halkevi, Halkeğitim

Kaynak

Samsun Sempozyumu

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

III

Sayı

Künye

Fedai, A., “Samsun Halkevi ve Faaliyetleri 1932-1951”, Samsun Sempozyumu, (Samsun 13-16 Ekim 2011), Samsun, Samsun Valiliği, 2012, 713-716.