Extreme Nationalist Discourse In The Early Period Of The Turkish Republic and Its Reflection In The Turkish Media: The Case Of The Journal Gök-Börü

dc.contributor.authorMehmet Işık
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:57Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:57Z
dc.date.issued2018
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractSince its emergence, nationalism has been maintaining its influence on societies and media has enabled the re-production of nationalist ideologies, rituals, symbols, myths and discourses. Nationalism has changed and transformed both over time and among different political regimes and societies. Therefore, in order to fully understand the current state of nationalist ideologies, it is important to examine the historical development of nationalism and its reflections in media. This article examines the emergence and early period of Turkish nationalism and its reflections in the Turkish media. After the establishment of the Turkish Republic, particularly during the period between 1923 and 1950, new notions and institutions settled into the society. One of the most important notions during that time was nationalism given that the new Turkish Republic was established as a nation state. Turkish nationalism is mostly affected by political and social changes of the external world. Between the two world wars, extreme nationalist ideologies were popular all around the globe. This atmosphere of the external world also affected Turkish nationalist discourse and its reflections in the media. “Gök-börü” Journal is an important example of extreme Turkish nationalist discourse. The Journal was published in the Autumn of 1942 when Germany was pushing through Russia. This period was also a time when extreme nationalism and racism was occurring in the world and in Turkey, both were popular concepts. The journal can be differentiated from the other Turkic magazines published during the same period by its harsh rhetoric and ideas about blood nationalism.en_US
dc.description.abstractMilliyetçilik ortaya çıkışından bu yana, toplumlar üzerinde etkisini sürdürmektedir, medya ise milliyetçi ideolojilerin, ritüellerin, sembollerin, mitlerin ve söylemlerin yeniden üretilmesine imkan vermiştir. Milliyetçilik hem zaman içinde hem de farklı siyasal re- jim ve toplumlar arasında değişip ve dönüşmüştür. Bu nedenle, milliyetçi ideolojilerin mevcut durumunu tam olarak anlamak için, milliyetçiliğin tarihsel gelişimini ve bu gelişmenin medyadaki yansımalarını incelemek önemlidir. Bu makale Türk milliyetçiliğinin erken dönem biçimlerini ve Türk medyasındaki yansımalarını incelemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, özellikle 1923-1950 arası dönemde, yeni kavramlar ve kurumlar topluma yerleşmiştir. Bu dönemde tartılan önemli kavramlardan biri de, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ulus devlet olarak kurulması nedeniyle, milliyetçiliktir. Literatürde Türk milliyetçiliğinin çoğunlukla dış dünyanın politik ve sosyal değişimlerinden etkilendiği belirtilmektedir. İki dünya savaşı arasında, aşırı milliyetçi ideolojiler tüm düny- ada popüler bir durumdadır. Dış dünyanın bu atmosferi Türk milliyetçi söylemini dolayısıyla da bu söylemin medyadaki yansımalarını etkilemiştir. “Gök-börü” Dergisi aşırı Türk milliyetçi söyleminin önemli bir örneğidir. Dergi, dünyada ve Türkiye’de aşırı milliyetçiliğin popüler olduğu bir dönemde, Almanya’nın Rusya içlerine ilerlediği 1942 sonbaharında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi dönemde yayınlanan diğer Türkçü dergilerden sert söylemiyle ve kan milliyetçiliği konusundaki düşünceleriyle farklılaşmaktadır.en_US
dc.identifier.endpage186en_US
dc.identifier.issn2602-3598
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage163en_US
dc.identifier.trdizinid297743en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprM056UXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1660
dc.identifier.volume27en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofSiyasal: Journal of Political Sciences (Online)en_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleExtreme Nationalist Discourse In The Early Period Of The Turkish Republic and Its Reflection In The Turkish Media: The Case Of The Journal Gök-Börüen_US
dc.title.alternativeTürkiye Cumhuriyetinin İlk Döneminde Aşırı Milliyetçi Söylem ve Türk Medyasında Yansımaları: Gök-Börü Dergisi Örneğien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar