An alternative method for professional development of teachers: Peer observation

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı, meslektaş gözlemine ilişkin bir betimleme ve değerlendirme yapmaktır. Bu kapsamda meslektaş gözleminin tanımı, meslektaş koçluğu, meslektaş danışmanlığı, meslektaş denetimi, mentorlük gibi kavramlarla ilişkisi, aşamaları, faydaları ve sınırlılıkları tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, meslektaş gözlemi, ön görüşme, gözlem ve gözlem sonrası görüşme aşamalarından oluşan gönüllülüğe dayalı bir süreçtir. Bu süreç, öğretmenler arasındaki işbirliğinin artmasına, öğretmenlerin mesleki gelişimine, özgüvenlerinin ve özfarkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktadır. Meslektaş gözleminin, açık ve yapıcı bir ortam içerisinde yeterince tartışma yapılamaması, kişilerin eleştiriye karşı hassas ve kırılgan olması, çok az sayıda kişinin bu süreç için gerekli yeterliklere sahip olması gibi sınırlılıkları vardır. Bu sınırlıklara rağmen meslektaş gözlemi Türkiye’de öğretmen yetiştirmeye yönelik yeni bir yaklaşım olarak uygulanmalıdır. Ayrıca bu yöntemin etkili olması için öğretmenlere gözlem, iletişim, yapıcı eleştiri gibi konularda nitelikli eğitimler verilmelidir.
The aim of this study is to describe peer observation and also to evaluate process of peer observation. In this study, it is tried to clarify the definition of peer observation, relationship with concepts such as peer coaching, peer consultation, peer supervision, and mentoring of peer observation, implementation processes, benefits, and restrictions of peer observation. According the results of this study, peer observation is a voluntary process which can be graded as pre-observation interview, observation, and post observation interview. It is argued that the peer observation makes contribution to teachers’ professional development, self esteem, self awareness, and cooperation between teachers. Peer observation has also some restrictions such as not having enough and constructive discussion, people’s being sensitive for criticism, peer’s not having enough qualification for peer observation. Although it’s having some restrictions, peer observation should be implemented in the Education System of Turkey as a new teacher development model. And teachers should also be educated for observation, communication, and constructive criticism before the application of peer observation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

2

Künye