İnşaat işçilerinin örgütlenme deneyimleri veya dayatılan iş barışı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu makale inşaat işçileri, taşeronlar, İnşaat İşçileri Derneği ve Yol- İş sendikasının üç şubesiyle derinlemesine mülakat tekniğiyle yapılan alan çalışmasının örgütlenme üzerine olan bulgularından oluşmaktadır. Çalışmaya kaynaklık eden araştırma derneklerin inşaat işçileri arasında bir örgütlenme biçimi olarak neden ortaya çıktığı ve nasıl örgütlendiği soruları üzerinde durmaktadır. Derneklerin bu deneyimleri sendikal örgütlenme ile karşılaştırılarak ele alınmıştır. Henüz yeni bir deneyim olarak dernekleşme çabalarının yanında makalede inşaatlarda uzun süredir devam eden örgütsüzlük hem sendikanın hem de işçilerin bakış açısıyla ele alınmıştır. Makalede inşaat işçilerinin dernek ve sendika şeklinde örgütlenmeyi nasıl tanımladıklarına, taşeronlaşmaya dayalı çalışma ilişkilerinin örgütlenme üzerindeki etkilerine de yer verilmiştir. Ayrıca çalışmada işçiler arasında dayanışmanın kurulmasını engelleyen bazı etkenlere değinilmiştir.
This article is made up of findings of fieldwork carried out through indepth interviews with construction workers, subcontractors, association of construction workers, and the Union of Road Building and Construction Workers of Turkey (Yol-Is) into organization. The research in this article is into the questions why associations emerged as a way of organization among construction workers and how they are organized. Such experience of associations is studied in comparison with unionization. In addition to attempts at forming associations as a new experience, the article also discusses disorganization from viewpoints of both union and workers. How workers define organization in the forms of union and association, and effects of subcontracting-related labour relations on organization are also mentioned in the article. Other point discussed here is certain factors impeding solidarity among workers.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşçi dernekleri, Sendikal örgütsüzlük

Kaynak

Çalışma ve Toplum

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

43

Künye