Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAYTAŞ, PELDA
dc.date.accessioned2019-07-03T11:06:19Z
dc.date.available2019-07-03T11:06:19Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1074
dc.description.abstractBu çalışmada, sosyal değerleri barındıran cinsiyet olgusu, içinde çok fazla özellik bulundurabilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bir varlık olarak kadın ve erkeğin varoluşundan itibaren, toplum tarafından her biri için belli roller, durumlar ve davranışlar yüklenmiştir. Toplumda birçok açıdan kadın ve erkeğin farklılaştığı durumlar birbirinden ayrılarak ifade edilmiştir. Kadınlar ve erkeklerin hangi davranışları göstermeleri gerektiğini ve onlardan beklenen farklı görevlerin gerçekleştirilme durumlarını cinsiyet rolleri ortaya koyar. Gelişmiş toplumlarda, çoğu kadına üstlenen rol, hizmet işlerinde çalışmak veya ev işlerini yapmaktır. Başka bir ifadeyle kadın işlerini yapmadır. Erkekler ise yaşamlarını kariyerle geçirmektedirler. Burada kadınlar ile erkekler arasındaki davranış, durum ve rolleri ifade ettikten sonra toplumsal bağlamda cinsiyet kavramı "kadın" bedeninin karşı tarafın zihninde yarattığı ön kabullerdir. Beden konusu, toplumsal cinsiyet kavramının en fazla tartıştığı konudur. Seyirlik bir obje olarak kadın bedeninin tabulaştırılması, bununla birlikte farklı ihtiyaçlar ve bedensel farklılıklar nedeniyle cinsel kimliklerin farklılığıdır. Beden kavramı hem özgür kılınması gereken bir konu hem irdelenen hem de bu farklı durumların meşruluğu yanında, mahremiyetinin korunması adına örtük bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yaygın bir ifade aracı olarak karşımıza çıkan beden konusu farklı bakış açılarıyla ele alınmaktadır. IV Sanat ile uğraşanların çoğu çalışmalarını beden üzerinden özellikle kadın imgesi ve bedeni üzerinden belirlemektedir. Kadın imgesinin izleyici ile olan ilişkisi erkek bakışıyla direkt olarak ilişkilidir. İktidarın temsilcisi olan erkeğin gözünden kadın imgesi üzerine bakış, sanat tarihinde üretilen birçok eserde olduğu gibi seyirlik bir haldedir. Kadın, tarihin hemen hemen her evresinde şairlere, edebiyatçılara, heykeltıraşlara, ressamlara ve sanatın tüm dalında uğraş veren sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Kadın imgesi hemen hemen her görsel olanda karşımıza çıkmaktadır. İzleyici ile olan ilişkiler dizininin biçimlerinden doğan kadın imgesi, sanatçıların anlatımlarında bedeni üzerinden değerlendirilmiştir. İnsan bedeninin gerçeklik alanını ortaya çıkaran fotoğraflar, bedende anımsanan temel gerçekliğimiz olarak karşımıza çıkar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofseries10248658;
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadın bedeni, İmge, Kadın imgesi, erk (iktidar)en_US
dc.titleERK GÖZÜNDEN KADIN İMGESİen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisiz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record