Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖmer Bozkurt
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:43Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-5482
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjeU9EQXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1517
dc.description.abstractİslam düşünce tarihinde birçok filozofa ait vasiyetler bulunmaktadır. Filozofların bu vasiyetleri, büyük çoğunlukla fıkhî nitelikte vasiyetler değildir. Bunlar genelde filozofların düşüncelerinin özünü ve en temel tavsiyelerini içermesi açısından dikkate değer eserlerdir. Aynı durum, İbn Seb„în?in Vasiyyetu İbn Seb„în li eshâbihî adlı risalesi için de geçerlidir. Bu çalışmada öncelikle İbn Seb„în?in Vasiyyetu İbn Seb„în li eshâbihî adlı vasiyetini, şekilsel açıdan, dil, üslup, metot ve içerik bakımlarından değerlendireceğiz. Daha sonra bu risalenin çevirisini Arapça metniyle birlikte çalışmamıza ilave edeceğiz.en_US
dc.description.abstractAbstract: In the history of Islamic thought, a great number of philosophers had testaments (al-wasiyya). These philosophers‟ testaments are mostly not juridical. Rather, these testaments are significant works on the grounds that they contain the essence of philosophers‟ thoughts and their major advices. The same condition goes with Ibn Sab‟in‟s tractate titled Wasiyyatu Ibn Sab‟in li ashâbihî. In this study, first of all, we will evaluate Ibn Sab‟in‟s “wasiyya” according to its form, language, style, method and content. Next, we will include Turkish translation of this “wasiyya” and its original text in our study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.titleİbn Seb‘în’in Vasiyeti: Vasiyyetu İbn Seb‘în li Eshâbihîen_US
dc.title.alternativeIbn Sab‘în’s Testament: Wasiyyatu Ibn Sab’in li Ashâbihîen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMilel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.identifier.endpage210en_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record