Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBeyhan Kanter
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:48Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1010-867X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNNE5EUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1580
dc.description.abstractTanzimat'ın getirdiği yeniliklerden birisi de Osmanlı devletinde kadın haklan konusunun gündeme gelmesidir. Bu dönemde kadınlarla ilgili pek çok gazete ve dergi yayınlanması ve kadın yazarların basın dünyasında etkin bir yer edinmeleri, kacfın konusunun sıklıkla tartışılmasına yol açmıştır özellikle II. Meşrutiyet dönemi yazarları kadınlarla ilgili her türlü konuyu ele almışlardır. Meşrutiyet dönemi yazarlarından Avanzade Mehmet Süleyman, kadınların eğitilmesi ve sosyal yaşam içinde görünürlük kazanmalarının önemini vurgulayan yazılar yazar Ahlaklı İslam kadınlarının yetişmesinin toplumu kurtaracağı düşüncesinde olan Avanzade Mehmet Süleyman, kadınlarla ilgili her türlü konuda eser vermiştir Bu makalede, Avanzade Mehmet Süleyman'ın ideal kadın anlayışı irdelenecektiren_US
dc.description.abstractThe issue of women's rights is one of the novelties that came with the declaration of constitutional monarchy in the Ottoman Empire. The publication of a great number of newspapers and magazines dedicated to women's issues and active role of women writers and journalists in Ottoman periodicals of that time gave rise to debates about the position of women in society. Especially during the second constitutional period, the authors dealt with all the issues concerned with women One of the authors of that period, Avanzade Mehmet Süleyman wrote on the necessity of women's education and on the importance of gaining the visibility for women in the Ottoman social life. Avanzade Mehmet Süleyman has written numerios works related to women, and the governing idea in his work was that the education of well-mannered Muslim women will save the whole society This paper devoted to the Avanzade Mehmet Suleyman's thoughts on what should an ideal woman be like.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleMeşrutiyet döneminde kadın hakları savunuculuğunda gelenekçi bir yazar: Avanzade Mehmet Süleymanen_US
dc.title.alternativeAvanzade Mehmet Süleyman: A traditionalist writer advocates women's rights movement during the constitutional perioden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofErdemen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue63en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage151en_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record