Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürhan, Veysel
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:59Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRMU1qY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1677
dc.description.abstractKamusal alanın dışına itilmiş veya itilmeye çalışan birçok topluluk gibi kadınlarda ilk çağlardan beridir süre gelen tarih yazımı geleneğinde kendilerine yeteri kadar yer bulamamışlardır. Çünkü geleneksel tarih yazımı öznesi erkek olan ve erkeklerin yaşam pratiklerinden kaynaklanan konular etrafında gelişmiştir. Kamusal alandaki erkek egemenliği tarihi erkeğe has bir alan olarak gösterirken kadını ise geçmişte gelişmiş olaylarda değişime sebep olmayan ya da sonucu etkileyecek güce sahip olmayan bir konumda temsil etmiştir. Osmanlı Tarih yazımının ilk örneklerinde de benzer şekilde erkekler tarihsel olaylarda özne olarak kabul edilirken kadınlar ise uzun bir süre tarih kitaplarında görünür olamamışlardır. Özellikle feminist kuramın toplumsal tarih çalışmaları ile kesişiminden sonra bahsi geçen algı kırılmış ve arşiv belgelerinden yola çıkarak sadece siyasi olayların değil sosyal tarihin de aydınlatılabileceği bakış açısının gelişimiyle birçok araştırmacı kadınların tarihine yönelmiştir. Bu çalışmada kamusal alanda tutulan Osmanlı kadı sicilleri üzerinden kadınların hak arama mücadeleleri ve Osmanlı kadınının içinde bulunduğu dönemdeki görünümü resmedilmeye çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractWomen, like many social community that have been pushed outside the public sphere, have not found enough place in traditional history writing. Because, traditional history writing has developed around the subject of manuscripts which is the subject of man's life practices. While male domination in the public sphere has shown to be a man specific area, it has represented the woman in a position that has not caused change in past events. Similarly, women were not seen in history books for a long time when men were accepted as subjects in historical events in the early examples of Ottoman history writing. Especially, after the intersection of feminist theory with social history studies, this perception has been broken and many researchers have directed to the history of women. In this study, Ottoman court records will be examined and women will be tried to explain the struggle for rights in the court and the appearance of the Ottoman woman in the period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.title18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kadın ve Hukuk: Amid Mahkemesi'nde Kadınların Hak Arama Süreçlerine Dair Bazı Değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeWomen and Law in The Ottoman Society in 18th Century: Some Evaluations on The Right Searching Processes of Women in Amid Courten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1644en_US
dc.identifier.endpage1664en_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record