Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir Çukadar, Pınar
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:46:08Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:46:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-3623
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnd01EVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1754
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Merkezi ve Doğu Avrupa geçiş ekonomilerinde sosyal politikaların ve refah devleti kurumlarının değişimini incelemektir. Çalışmanın ilk aşamasında geçiş sürecinin refah devleti üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar ele alınacaktır. İkinci aşamada 2000-2015 yılları arasında ekonomik serbestleşme düzeyi ve kamu kesimi büyüklüğünün 11 Merkezi ve Doğu Avrupa geçiş ekonomisine ait sosyoekonomik göstergeler üzerindeki etkisi Dumitrescu Hurlin panel Granger nedensellik analizi ile sınanmaktadır. Dumitrescu Hurlin panel Granger nedensellik analizinin kullanılmasının nedeni zaman boyutu dar olan panel veride de güçlü sonuçlar vermesidir. Bulgular ekonomik serbestleşme ve kamu kesimi büyüklüğünün sosyoekonomik göstergelerde ortaya çıkan değişimi açıkladığı yönündedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate how social policies and welfare state institutions have changed during the transition process in Central and Esastern Europe. The first step of the study is to explore the studies explaining how transition process affects welfare state. The second step of the study is to analyze the marketization process and public sector size effect on socieconomic indicators of Central and Eastern countires for 2000-2015 by using Dumitrescu Hurlin panel Granger Causality test. The reason why Dumitrescu Hurlin panel Granger causality test used is related to its power even in small time dimension panel data. Findings supports marketization and puclic sector size variations explains the changes in socio economic indicators.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titlePiyasalaşma Sürecinin Geçiş Ekonomilerinde Refah Devleti Anlayışı Üzerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeMarketization Process Effect on Welfare State in Transition Ekonomicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMaliye Dergisien_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue173en_US
dc.identifier.startpage244en_US
dc.identifier.endpage264en_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record