Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTURAN, Maşallah
dc.date.accessioned2021-06-03T11:48:48Z
dc.date.available2021-06-03T11:48:48Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTURAN M (2018). Mustafa İslamoğlu’nun Kur’an Surelerinin Kimliği İsimli Eserindeki Bazı Farklı Yorumların Kritiği. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9(19), 79 - 116.en_US
dc.identifier.issn2146-4901 / 2667-6575
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprNU5UazRPQT09/mustafa-islamoglu-nun-kur-an-surelerinin-kimligi-isimli-eserindeki-bazi-farkli-yorumlarin-kritigi
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/sirnakifd/issue/37012/424355
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2471
dc.description.abstractİnsanlar, kutsal metinleri anlamaya çalışırlarken zaman zaman dinî söylem ve terminolojiyi, kendi çağlarının bilgi ve tecrübeleri ışığında gözden geçirme ihtiyacı hissederler. Ancak bu tür durumlarda kimi zaman, mantıksal deneyciliğin katı ve acımasız tehditlerine boyun eğmekten kurtulamazlar. Zaman geçtikçe birtakım bid’at ve hurafeleri de bünyesinde barındırabilen dinî anlayışların, asıl kaynaklar ışığında yeniden test edilmeleri gereği anlaşılır bir şeydir. Ancak mantıksal deneyciliği ve bilimsel diye dayatılan modernitenin varsayımlarını, değişik yöntemlerle asıl kaynakların yerine ikame etmek, kabul edilebilecek bir durum olmasa gerektir. Bu makalenin gayesi işte böyle bir çerçevede, Mustafa İslamoğlu’nun Kur’an Surelerinin Kimliği ismini taşıyan eserindeki birtakım görüşlerini ele alıp incelemektir.en_US
dc.description.abstractWhile people try to understand sacred texts, they sometimes feel the need to re-examine religious discourse and terminology in the light of modern knowledge and experiences. In such cases, they sometimes cannot escape the rigorous and ruthless threats of logical empiricism. However, as time goes by, it is understandable that the religious insights which including some of bid’ahs and rituals need to be retested in the light of the original sources. However, it is not acceptable to substitute the original sources in place the logical empiricism and the scientific hypotheses of modernity with different methods. It is in this frame that Mustafa İslamoğlu’s views examination in his work titled “Kur’an Surelerinin Kimliği” is the main object of this article.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKur’an Surelerinin Kimliği, çağdaş bilgi, mantıksal deneycilik, parçacı bakış, akıl, vahiy.en_US
dc.subjectKur’an Surelerinin Kimliği, contemporary knowledge, logical experimentation, particle view, ıntellect, revelationen_US
dc.titleMustafa İslamoğlu’nun Kur’an Surelerinin Kimliği İsimli Eserindeki Bazı Farklı Yorumların Kritiğien_US
dc.title.alternativeThe Criticism upon Some Different Comments of Mustafa İslamoğlu’s that Situated in his work known by name Kur’an Surelerinin Kimliğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİen_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000000255556298en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record