Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPolat, Ziya
dc.date.accessioned2021-06-10T07:16:22Z
dc.date.available2021-06-10T07:16:22Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationPOLAT Z (2018). CİZRELİ BİR ALİM: İBNÜ’L ESÎR. Tarih Okulu Dergisi, 11(34), 87 - 107. Doi: 10.14225/Joh1252en_US
dc.identifier.issn1308-5298 / 2148-4260
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJNE1qZzRPQT09/cizreli-bir-alim-ibnu-l-esir
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14225/Joh1252
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2507
dc.description.abstractTürkiye’nin sınırları içerisinde yer alan Cizre, hem bulunduğu konum ve coğrafi özellikleri hem de ilmi ve kültürel açıdan İslam medeniyetinin önemli şehirlerinden biridir. Cezire bölgesi Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra, şimdiki yerinde kurulan şehir, kısa sürede büyük bir gelişme göstererek siyasi, ticari, ilmi ve kültürel açıdan önemli bir merkez haline geldi. Halkın katkıları ve yöneticilerin destekleriyle şehirde büyük alimlerin yetiştiği medreseler kuruldu. Bu alimlerden bazılarının etkileri bugün dahi devam etmesi şehrin İslam tarih ve medeniyetindeki önemini göstermektedir. Bu makalede Cizre’de yetişmiş ortaçağ İslam dünyasının en büyük tarihçilerinden biri olan İzzeddin İbnü’l-Esîr el-Cezeri’nin hayatı ve eserleri, bölge ve İslam medeniyetine katkıları bağlamında ele alınacaktır. Bu çerçevede önce Cizre’nin İslam medeniyeti açısından önemi üzerinde durulacak, daha sonra buradaki medreselerde yetişmiş İbnü’l-Esîr’in hayatı siyasi süreç göz önünde bulundurularak incelenecek, en sonda da müellifin eserleri üzerinden İslam Medeniyetine yaptıkları katkılar tasvir edilecektir.en_US
dc.description.abstractJizra or Jazirat Ibn 'Umar is located within the borders of Turkey and is one of the important cities of Muslim civilisation in terms of both its location and geographical features as well as its scientific and cultural aspects. The region of Jizra after being conquered by Muslims, a city was established in its present location and it has become a major political, commercial, scientific and cultural centre in a brief period of time. Many schools or madrasas were established with the support and contributions of its people and rulers. Many scholars attained their education were trained in these madrasas. The contributions of some of these scholars continues to impact the world to this day. This reveals the importance of this city in Muslim history and its civilisation. This article, will examine the life and works of Izz al-Din Ibn al-Athir al-Jazri, one of the greatest historians of the medieval Muslim World, in the context of his contributions to the region and Muslim civilisation. Within this framework, the article will first focus on the importance of Jizra in terms of Muslim civilisation. Then it will focus on the life of a scholar who was educated and trained in the city of Jizra, Ibn al- Athir, this will be examined in light of the political process. Finally, the paper will illustrate the author’s contributions to Muslim civilisation through his works.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTarih Okulu Dergisien_US
dc.identifier.doi10.14225/Joh1252en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbnü’l-Esîr, Cizre, Alim, Tarihçi, İslam Medeniyeti.en_US
dc.subjectIbn al-Athir, Jizre, Schoolar, Historian, Islamic Civilizationen_US
dc.titleCİZRELİ BİR ALİM: İBNÜ’L ESÎRen_US
dc.title.alternativeA schoolar from Jizra: Ibn al-Athiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTarih Okulu Dergisien_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-7297-6828en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage107en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record