Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmrullah, Yakut
dc.contributor.authorMehmet Halit, Ayar
dc.date.accessioned2019-05-09T21:20:36Z
dc.date.available2019-05-09T21:20:36Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/254
dc.description.abstractBir edebî eserin tesir ve güzelliğinde en belirleyici unsurun lafız mı yoksa mana mı olduğu hususunda edebiyat eleştirmenleri, şairler ve yazarlar muhtelif görüşler öne sürmüşlerdir. Yeni ve ince manalar bulmaya büyük önem veren Hint üslûbu şairleri de lafız ve manaya dair görüşlerini şiirlerinde dile getirmişlerdir. Bu çalışmada Hint üslubu şairlerinden Sâib-i Tebrîzî, Bîdil-i Dehlevî ve Şevket-i Buhârî'nin ve yine az veya çok aynı üslup etkisinde şiir yazan Nef'î, Nâbî, Şeyh Gâlib, Nâili ve Fehîm-i Kadîm gibi Türk şairlerinin lafız ve manaya ilişkin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda ayrıca söz konusu şairlerin lafız ve mana ile ilgili yaptıkları teşbih ve istiareler tespit edilerek şairlerin bu meseleyi ele alışlarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 26-27-28 Ekim 2017, 2017, Filolojien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSebk- İ Hindî, Lafız, Mana, Klasik Türk Şiiri, Klasik Fars Şiiri.en_US
dc.titleHint Üslubu Şairlerinin Lafız Ve Manaya Bakışıen_US
dc.title.alternativePerspectıve Of The Poets Of Hindi (Hindavi) Style On Wording And Meaningen_US
dc.typepresentationen_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisiz


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record