Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇirkin, Zeynep
dc.contributor.authorGöksel, Türkmen
dc.date.accessioned2023-02-28T08:33:04Z
dc.date.available2023-02-28T08:33:04Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationBÜYÜKDENİZ Z, Goksel T (2022). Dış Ticaretin Serbestleşmesi ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Heterojen Firma Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi, 30(51), 319 - 352. 10.17233/sosyoekonomi.2022.01.16en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.01.16
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1118629/dis-ticaretin-serbestlesmesi-ve-issizlik-arasindaki-iliskinin-heterojen-firma-modeli-cercevesinde-degerlendirilmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3468
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, uluslararası ticaretin büyük bir kısmını oluşturan benzer teknoloji, tercih ve maliyet yapılarına sahip ülkeler arasındaki ticareti ifade eden endüstri içi ticaret modellerinden olan Melitz (2003) modelini, işsizlik varsayımı altında ele alarak dış ticaret liberalizasyonun işsizliği nasıl etkilediğini araştırmaktır. Bu çalışmada analiz edilen model etkin ücreti varsayımı ile yeniden modellenmiş ve işsizlik içsel olarak hesaplanmıştır. Model nümerik yöntemle çözülmüştür. Modelde piyasa genişlemesinin ve piyasadaki rekabetin eş anlı olarak ortaya çıktığı varsayılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre piyasa genişlemesinin rekabeti domine etmesi durumunda işsizlik azalırken, rekabetin piyasa genişlemesini domine etmesi halinde işsizlik artmaktadır. Ayrıca yapılan analiz sonucunda piyasa genişlemesinin baskın olması durumunda toplam üretim miktarında, verimlilikte ve işsizlik sigortasında da artış olduğu gözlemlenmiştir. Piyasadaki rekabetin baskın olması durumunda ise toplam üretim miktarında, verimlilik seviyesinde ve işsizlik sigortasında azalma meydana geldiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study investigates how foreign trade liberalization affects unemployment by using the Melitz model (2003), which is one of the intra-industry trade models expressing trade between countries with similar technologies, preferences, and cost structures that make up a large part of international trade. The Melitz model (2003) is remodelled by efficiency wage theory to endogenize unemployment. The model is solved by numerical method. It is assumed that market expansion and competition in the market occur simultaneously. The effect of liberalization on unemployment varies depending on which of two factors, market expansion or competition, dominates the other. According to the results, unemployment decreases when market expansion dominates the competition, while unemployment increases if competition dominates market expansion. In addition, it has been observed that there is an increase in the total amount of production, productivity, and unemployment insurance when market expansion is dominant. Also, it has been observed that there is a decrease in the total amount of production, productivity level, and unemployment insurance when competition in the market is dominant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSosyoekonomi Societyen_US
dc.identifier.doi10.17233/sosyoekonomi.2022.01.16en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel Denge Modeli, Etkin Ücret Teorisi, Heterojen Firma Modeli, İşsizliken_US
dc.subjectGeneral Equilibrium Model, Efficiency Wage Theory, Heterogeneous Firms Model, Unemploymenten_US
dc.titleDış Ticaretin Serbestleşmesi ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Heterojen Firma Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Relationship Between Foreign Trade Liberalization and Unemployment within the Framework of the Heterogeneous Firm Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofSosyoekonomi Societyen_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6367-9415en_US
dc.authorid0000-0002-5566-8935en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue51en_US
dc.identifier.startpage319en_US
dc.identifier.endpage352en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record