Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoru, Ömer
dc.contributor.authorAtay Polat, Melike
dc.date.accessioned2023-02-28T10:35:08Z
dc.date.available2023-02-28T10:35:08Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationDORU Ö, POLAT M (2022). İHRACAT, ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23(2), 33 - 51. 10.31671/doujournal.1074686en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31671/doujournal.1074686
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1115392/ihracat-enerji-ve-ekonomik-buyume-iliskisi-gelismis-ve-gelismekte-olan-duzey-2-bolgeleri-icin-nedensellik-analizi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3473
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Düzey 2 bölgelerinde ekonomik büyüme, ihracat ve enerji arasındaki nedensellik ilişkilerini tespit etmektir. 26 alt bölgenin farklı gelişme düzeyine sahip olmalarından dolayı analizler gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeler olarak ikiye ayrılarak yapılmıştır. Gelişmiş Düzey 2 bölgelerinde ekonomik büyümeden ihracata ve ekonomik büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü ve ihracat ile elektrik tüketimi arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Böylece, gelişmiş bölgelerde koruma hipotezi desteklenmiştir. Gelişmekte olan Düzey 2 bölgelerinde ise ihracattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuş ve ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği ispatlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.doi10.31671/doujournal.1074686en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik Büyüme, Enerji, İhracat, Panel Nedensellik Testien_US
dc.titleİHRACAT, ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİen_US
dc.title.alternativeTHE RELATIONSHIP OF EXPORT, ENERGY AND ECONOMIC GROWTH: CAUSALITY ANALYSIS FOR ADVANCED AND DEVELOPING NUTS 2 REGIONSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8119-4908en_US
dc.authorid0000-0001-9507-5942en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record