Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbaş, Ahmet
dc.contributor.authorErdem, Suphi
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:52Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65SJmdQVc5iD776n0NKpchRwanfEE2UNbgZx47OtMy6kR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3913
dc.description.abstractKur'an, dünya ve ahiret arasında bağlantı kurarak ferdin ve toplumun ıslâhını amaçlar. Fert, toplumun bölünemeyen en küçük temel birimidir. Toplum ise fertlerin ortak bir amaç için bir araya gelmesiyle oluşan bir örgütlenmedir. Fert ve toplumun değişimi ifsâd ve ıslâh kavramlarıyla yakından ilişkilidir. İfsâd, fert ve toplumun negatif yönüne işaret ederken, ıslâh pozitif yönüne işaret eder. İfsâd, kişinin inanç ve amelinin bozulmasıdır. Islâh ise bozulan inanç ve amelin düzeltilmesi faaliyetidir. İfsâd edenler hevâ ve heveslerinin peşine düşüp yeryüzünün düzenini bozarak müfsitlik yapmak için ellerinden gelen çabayı gösterirler. Amaçları insanları Allah'ın yolundan alıkoymak ve kâos ortamı oluşturmaktır. Çünkü böyle bir ortam onların işine yaramaktadır. Islâh edenler ise tam buna karşılık olarak bozulanları düzeltmek için gayret ederler. Onların amacı yeryüzündeki düzeni Kur'an merkezli ortaya koymaktır. Kur'an ferdin hem bireysel hem de toplumsal hayatını düzene koymak için nazil olan ilahî bir kitaptır. Bu açıdan Kur'an fert ve toplumun ifsâd ve ıslâhından söz eder. Fert ve toplumun ifsâdının sebeplerini ve sonucunda fert ve topluma olan etkilerini örnek şahsiyet ve toplumlar üzerinden bizlere sunar. Ardından ıslâhın ifsâttan daha değerli ve faydalı olduğuna işaret ederek fert ve toplumun kendisini ıslâh etmesinin önemine değinir. Sonucunda ifsâd edenlerin kaybedenler, ıslâh edenlerin de kazananlar olduğunu kesin olarak belirtir.en_US
dc.description.abstractQuran aims reclamation of human being and society by making connection between afterlife and the life on Earth. Human being is the smallest indivisible basic unit of the society. Besides, society is the organization of human beings for common aims. The change of human being and society is associated with the terms subversion and reclamation. While subversion shows the negative side of the human being and society, reclamation shows the positive side. Subversion is the decalibration of fate and action. Besides, reclamation is the correction of the wrong faith and action. People who spoil make efforts to create trouble by chasing their desires. Their aim is to take people away from Allah and create a chaotic atmosphere because this serves them. On the contrary, people who reclaim, make an effort to fix the wrong. Their aim is to establish the order on Earth according to what Quran said. Quran is a sacred book which was revealed to put human being's both individual and social life in order. That's why Quran tells about reclamation and subversion of human being and society. It tells the reasons and effects of reclamation and subversion by giving examples of role models and societies. After that, it mentions about the importance of reclamation by showing that reclamation is more valuable and beneficial. As a result, it states that people who spoil are losers and people who reclaim are the winners.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.titleKur'an perspektifinden fert ve toplumun ifsâd ve ıslâhıen_US
dc.title.alternativeReclamation and seduction of individuals and cummunities from the Qur'an perspectiveen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage118en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorErdem, Suphi
dc.identifier.yoktezid711354en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record