Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçay, Halil
dc.contributor.authorHüseyin, Rahaf
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:59Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCONmzygnoEluZguUOMx5ZHypbMZmuLFr1vAgKb5shhJ5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3935
dc.description.abstractİslam Öncesi Şiirde İnsani Değerler (Asmaiyat ,mufaddaliyat) Ve İslam'ın başlangıcının şiirinde -Hümanizmin değerlerini köklendirmede şiirin rolü. -Toplumdaki dini ve ahlaki kavramları öne çıkarmadaki rolü . - Şiir yoluyla toplumları etkilemek ve bilgeliği savunmak . Arapların ahlâkî ve insani özelliklerini şiirlerine nasıl yansıdığını ve İslâmiyetten sonra hangi dinî ifadelerin şiirlerinde zekredildiğini ele alacağım ( Tevhid, cihat, iman, kardeşlik, dilin iffeti, tevazu ve hidayet gibi )en_US
dc.description.abstractHuman Values ??in Pre-Islamic Poetry (Asmaiyat, mufaddaliyat) and in the poetry of the beginning of Islam -The role of poetry in rooting the values ??of humanism. -Its role in promoting religious and moral concepts in society. -Influencing societies and advocating wisdom through poetry. I will deal with the moral and human characteristics of the Arabs, how they were reflected in their poems, and which religious expressions were mentioned in their poems after Islam (such as tawhid, jihad, faith, brotherhood, chastity of language, modesty and guidance)en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDilbilimen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.titleCahiliye ve İslami şiirde insani ve ahlaki değerleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorHüseyin, Rahaf
dc.identifier.yoktezid745221en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record