Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBellı, M. Kamel Kara
dc.contributor.authorEja, Mohamed Majdaldeen
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:04Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1CnXipME7TJtJzhdQHwKiL3QQ8fDsNL1aj8Ap4zF_cOd
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3950
dc.description.abstractBuhârî'nin sahihi Kur'an'ı Kerim'den sonra gelen en sahih kitap olunca, sünnet düşmanları için eserin değerini düşürmek en temel gayeleri olmuştur. Dolayısıyla saldırılara, şüphe ve kuşkulara, tenkitlere ve karalamalara(ta'n) maruz kalmıştır. Ona yöneltilen bu karalamalar genel olarak tenkit edilmiş ravilerden hadis rivayet etmesiyle alakalıdır Bu araştırma; İmam Buhârî'nin tenkide uğramış râvilerin hadislerini eserine alma usûlünü açıklamak, râviler hakkında söylenenlerden Buharînin habersiz olmadığını, bilakis tam bir bilinç halinde olduğunu, her bir râviyi özenle seçerek gereken değeri verdiğini, onların bu hadislerini cumhur ulemaya göre sağlam olan tarikle tahric ettiğini, bunun da Buhârinin, imâmetine, derin ilmine, bilge oluşuna ve onun gerçekten hocaların hocası, muhaddislerin efendisi ve illetli hadislerin tabibi olduğuna delalet ettiğini ortaya koymak için yapılmıştır. Bu tarikler beş ana başlıkta özetlenmiştir. Bunlar, mutabâat, şâhit, mûallakât, başka râvilerle (sika ya da makbul) beraber zikredilenler ve intikâlardır. İntikâlar bu yolların en kapsayıcısıdır. İntikâ öyle bir ilim ki yalnızca Buhâri gibi büyük münekkitler yapabilirdi. Buhâri bu yöntemi daha çok eserinin asıllar bölümünde hadisini naklettiği râviler için kullanırdı.en_US
dc.description.abstractSince "Sahih Bukhari" was the most correct book after the Book of God Almighty. To downfall it was the first target of the enemies of Sunnah, as it was exposure to attacks, suspicions, appeals and criticisms ... and among those appeals to it: What is related to brought out the Hadith of the narrators whose are spoken about. So this research came to show the approach of Imam "Al-Bukhari" in brought out the hadiths of these narrators who are spoken of in his "Sahih", and that Bukhari was not unaware of what was said by those narrators, but he was in the fullness of vigilance, so he gave those narrators their suitable status, and he brought out their hadiths in ways by fine and axiom ways of all hadithists crowds, which indicated his Imamate, experience and the accomplish of his knowledge, and that he is really: the professor of all professors, and the master of the hadithists, and the doctor of hadith in his issues. These methods were summarized in five which are: follow-ups, evidences, Pendants, those who are related to others, and selection. The selection was the most comprehensive of these methods. It is a modern method that only mastered by the senior critics such as Imam "AlBukhari", and what he used most was: in who brought out his hadith in the fundamentals.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMenhecen_US
dc.subjectBuhârîen_US
dc.subjectSahîhen_US
dc.subjectRâvileren_US
dc.subjectTenkide uğramış râvileren_US
dc.subjectmethoden_US
dc.subjectal-Bukharien_US
dc.subjectSahihen_US
dc.subjectthe narratorsen_US
dc.subjectwhose are spoken abouten_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectBuharien_US
dc.subjectBukharien_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectRavileren_US
dc.subjectRavisen_US
dc.subjectRivayetleren_US
dc.subjectRumoursen_US
dc.subjectSahihen_US
dc.subjectSahihen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleİmam Buhârî'nin sahihinde tenkid edilen ravîlerden hadis tahric metodu - The approach of Imam "Al-Bukhari" in brought out the hadith of the narrators whose are spoken abouten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage242en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorEja, Mohamed Majdaldeen
dc.identifier.yoktezid648358en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record