Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAl-Doorı, Ayman Jassım Mohammed
dc.contributor.authorVahba, Hzar Ahmet Münzir
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:06Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlggy0-bVFV9VHoPkZG80XLwi-BK4MjlzRomOCeFD_vqi3M
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3956
dc.description.abstractHastalığın bu dünyadaki Allah'ın kanunlarından biri olduğu ve yaşayan her insan üzerinde sabit ve geçeren olan gerçeklerden hareketle, bu tez, İslam'da hastalığın evrelerini ve faydalarını gözden geçirerek, davranış ve hastalığın İslami kavramdaki anlamını tanımlamaya geldi. Hasta Müslümanı bilgilendirmeyi ve hastalık halinde onu İslam şeriatının hükümlerine uygun yasal davranışa yönlendirmeyi amaçlayan, Bu tezin hasta Müslümanın meşru davranışlarını böldüğü yer: Vacib Davranışlar, Mustehab Davranışları, Haram davranışları, Mekruh davranışları, ve Mubah davranışları. Peygamber'den gelen sahih hadislere dayanmaktadır. Tanımlayıcı, analitik, tümevarımsal ve ampirik bir yaklaşımla tartışıldı. Bu, Rasûlullah (s.a.v.)'in hidayetini bilmek ve hastalık halinde onun sünnetine uymayı yanı sıra.en_US
dc.description.abstractProceeding from the fact that sickness is one of God's laws in this world and from its past fixed facts on every living thing, This message came to define the meaning of behavior and disease in the Islamic concept, Indicating the stages of illness in Islam and its benefits, Aiming at informing the sick Muslim and directing him in case of illness to the legal behavior that is in accordance with the provisions of Islamic Sharia. Where this message divided the legitimate behaviors of the sick Muslim into: Obligatory Behaviors, Preferred Behaviors, Forbidden Behaviors, Disliked Behaviors, Permitted Behaviors. This is based on what was narrated from the Prophet, may God bless him and grant him peace, of authentic hadiths and discuss them using a descriptive, analytical, inductive and empirical approach, in order to know the guidance of the Prophet, may God bless him and grant him peace, and to follow his Sunnah in the event of illness.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSünneten_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectHasta davranışıen_US
dc.subjectŞerii adabiyatlaren_US
dc.subjectNebevi tıpıen_US
dc.subjectNebevi ilaçlarıen_US
dc.subjectThe Sunnah of the Propheten_US
dc.subjectProphetic hadithen_US
dc.subjectPatient behavioren_US
dc.subjectIslamic Sharia etiquetteen_US
dc.subjectProphetic medicineen_US
dc.subjectProphetic remediesen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectDin teorisien_US
dc.subjectReligious theoryen_US
dc.titleSünnet ışığında hasta Müslümanın davranışıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorVahba, Hzar Ahmet Münzir
dc.identifier.yoktezid703090en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record