Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDeniz, Mehmet Ata
dc.contributor.authorOcakhanoğlu, Abdulhalık
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:09Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1BajWpDs_a2Us-kSfT8-1NywHYyFUteUMTFoY3GJIChb
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3963
dc.description.abstractGünümüzde ulaşım ve buna bağlı oluşan problemler, vahyin indiği dönemdeki ulaşım biçimi ve karşılaşılan problemlerden farklılık göstermektedir. Nitekim çağımızda kullanılan trafik araçlarının çeşitliliği, yolların niteliği ve trafik yoğunluğu o dönemdeki ulaşım kültürü ve şeklinden çok farklıdır. Dolayısıyla çağımızdaki trafik problemleri ve bu problemlerin doğurduğu sonuçlar da yeni bir konu ve alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik ağlarında sürücü hataları, kullanım şekli ve kural ihlalleri sonucunda, insanların beş temel hakkının (can, din, mal, akıl, nesil) bir kısmının ihlal edildiği görülmekte ve bilinmektedir. Bu çalışmamızda İslam hukuku bağlamında çağımız trafik kuralları ve önemi; trafiğin insanların can ve mal kayıplarını nasıl etkilediği, devletin kural koyma yetkisi ve çerçevesi, trafik kurallarına karşı sorumluluklar, kural ihlalleri sonucunda meydana gelen mağduriyetler ve devletin verdiği cezalar incelenmiştir. Bu konular, vahyin indiği dönem göz önünde bulundurularak, yöntem ve tavsiyelerden ve bu kuralların ihlal edilmesi sonucunda meydana gelen can ve mal kaybı ile ilgili hükümlerden yararlanarak araştırılmıştır. O günün ulaşım hukuku ve problemlerinin nasıl ele alındığını ve olayların hangi yöntemlerle değerlendirilip sonuca bağlandığı incelenerek bu yöntemler ışığında günümüz trafiği değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractToday,transportation and the problems steming from this differ from the ones in the reveletion period. For instance,the variety of vehicles used today,the quality of roads and the traffic jam is different from the transportation culture of that period.Therefore,the problems today and the consequences steming from these create a new area and new issues. It is known that,as a result of driver errors in the traffic,the way of usage and the violation of rules some of the five fundamentar rights (life, religion,estate,reason and generation) are violated. In this study,the significance of traffic rules,in what way these rules influence people losing their lives and their estates, the frame of the government for prescription,the responsibilities towards traffic rules,the aggrievements due to the violation of rules and the penalisations of the government have been analysed. These issues have been searched in the context of revelation period ,refering the methods and the advices and the adjudgements of the government about the loss of lives and estates as a result of the violation of these rules.The traffic issue today has been evaluated analysing the way the transportation law and the problems of that period were held and the way the issues were evaluated and brought to the conclusion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectKuraldışı davranışlaren_US
dc.subjectExeptinal behaviousen_US
dc.subjectKurallaren_US
dc.subjectRulesen_US
dc.subjectTrafiken_US
dc.subjectTrafficen_US
dc.subjectTrafik kurallarıen_US
dc.subjectTraffic rulesen_US
dc.subjectİslam Hukukuen_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.titleİslam hukuku bağlamında trafik kurallarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe eveluation of traffic rules in the context of Islamic lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorOcakhanoğlu, Abdulhalık
dc.identifier.yoktezid641995en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record