Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçay, Halil
dc.contributor.authorEdelbı, Nader
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:11Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGW9-opvDolURSgUaLyZAfIInhAYxmR7hYBi1l-7UfpND
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3970
dc.description.abstractBu çalışmada Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde okuyan Türk öğrencilerinin imla hataları tahlil edilmiştir. Onların yazılı kâğıtlarından yararlanmak suretiyle hazırlık sınıfından başlayarak son sınıfa kadar yazım hataları gözler önüne serilmiştir. Bu manada yazım hatalarının sebepleri irdelenirken çeşitleri de istatiksel olarak ortaya konmuştur. Verilen istatistikler, imla hatalarının gelişim seyri, çeşitleri ve yoğunluk durumu açılarından tahlil edilmiştir. Çalışma, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte imlânın ehemmiyeti, çalışmanın hedefi, çerçevesi, zorlukları, kavramları, yöntemi gibi hususlar ele alınmıştır. Birinci bölümde imlâ hatalarının tahlili hakkında bilgi verilirken bu konuda yapılan önceki çalışmalar da ele alınmıştır. İkinci bölümde Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin imla hatalarının tespit ve tahlili yapılmıştır. Sonuç kısmında ise çalışma esnasında varılan neticeler ele alındığı gibi bu konuda öneriler de sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, analyzed the orthographic errors of Turkish students who studying at Mardin Artuklu University Faculty of Islamic Sciences. The writing errors have been revealed by making use of their written papers from prep class to the last grade. In this context, the reasons of typing errors are examined and their varieties have been revealed statistically. The statistics were analyzed in terms of the progress of the spelling errors, types and density status. The study consists of introduction and two parts and results. In the introduction, issues such as the importance of writing, the aim, the framework, the difficulties, the concepts and the method of the study are discussed. In the first section have been discussed previous studies on this subject while giving information about the analysis of typographical errors. In the second section, the spelling errors of Mardin Artuklu University Faculty of Islamic Sciences students were determined and analyzed. In the conclusion part, the conclusions reached during the study and the suggestions are presented.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmlaen_US
dc.subjectİmla Hatalarıen_US
dc.subjectYazım Hataları Tahlilien_US
dc.subjectTürk Öğrencileren_US
dc.subjectOrthographyen_US
dc.subjectSpell Errorsen_US
dc.subjectAnalysis of Spelling Errorsen_US
dc.subjectTurkish Studentsen_US
dc.subjectDilbilimen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectDil bilgisien_US
dc.subjectGrammaren_US
dc.subjectDil bilimcileren_US
dc.subjectLinguistsen_US
dc.subjectDil eğitimien_US
dc.subjectLanguage educationen_US
dc.subjectTürk öğrencileren_US
dc.subjectTurkish studentsen_US
dc.subjectYazım hatalarıen_US
dc.subjectWriting errorsen_US
dc.subjectÖğrenci hatalarıen_US
dc.subjectStudent errorsen_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectUniversity studentsen_US
dc.subjectİlahiyat fakültelerien_US
dc.subjectTheology facultiesen_US
dc.subjectİmlaen_US
dc.subjectSpellingen_US
dc.titleİslâmî İlimler/İlahiyat fakültelerinde Türk öğrencilerinin imlâ hatalarının tahlili (Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi örneği) Analysis of the Orthographic Errors of Turkish Students Who Studying at Faculties of Theologyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage127en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorEdelbı, Nader
dc.identifier.yoktezid623987en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record