Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlshblı, Ibrahem
dc.contributor.authorKashto, Yaman
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:41Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtGgcsbtfbdR4vVC-xJBN2UOu4ARAQIJrWfU1tLyV-dk6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4050
dc.description.abstractBu tezde Eymen el-Uttum'un romanlarındaki anlatım teknikleri hususuna ve onun belirlediği bir romanı başarılı kılacak esaslara yer verilmiştir. Araştırma metodu olarak yapısal, tarihsel ve analitik bir metod benimsenmiştir. Bu bağlamda tez teorik ve pratik olarak iki yönü içine almaktadır. Araştırmanin önsöz kısmında yazar tanıtılmış ve onun romanlarından özetle bahdedilmistir. Tezin diğer bölümlerinde romanın unsurları (zaman, yer, karakterler), edebî esaslar ve anlatım unsurları üzerinde durulmuştur. Bu çerçevece çalışma teorik ve pratik açıdan değerlendirilmiştir. Özetle bir romanın başarılı olabilmesi için farklı anlatım tekniklerinin kullanılmış olması gerekmektedir. Romanlarda heyecanı kaybetmemek için tekdüzelikten uzak durmak gerekir. Şu halde romanlar oluşturulurken doğrudan ve dolaylı yöntemin kullanımı esas olmalıdır.en_US
dc.description.abstractThis research highlights the narration techniques used in Ayman Allutum's novels and the big vital role which they play in the success of a literary masterpiece like novel. The research method will be structural, historical and analytic .It will have two sides : one is theoritic (exploration of narrative techniques) and the other is applied (the writer's novel and his use of those techniques). The most notable ideas of the research: #Preface, introducing the writer and his novels' summaries which I will depend on. It also includes the elements of the novel (time, setting and characters), the used language and narrative discourse. First these are theoritic then they are applied to the writer's novels. This research concludes that it is necessary to use various narrative techniques to avoid tedium and monotony. A novel cannot keep a single rhythm so that it does not lose excitement and suspense. Therefore, a novelist should make use of direct and indirect methods in making up the novel's elements.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArapcaen_US
dc.subjectEymen el-Uttumen_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectTeknikleren_US
dc.subjectAnlatımen_US
dc.subjectArabicen_US
dc.subjectNovelen_US
dc.subjectAyman Aluttumen_US
dc.subjectTechniquesen_US
dc.subjectNarrationen_US
dc.subjectDilbilimen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.subjectAnlatıen_US
dc.subjectNarrativeen_US
dc.subjectAnlatım tekniklerien_US
dc.subjectNarrative techniquesen_US
dc.subjectArapçaen_US
dc.subjectArabicen_US
dc.subjectEymen el-Uttumen_US
dc.subjectAyman Aluttumen_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectNovelen_US
dc.titleEymen el-Atûm'un romanlarında anlatım teknikleri - The narration techniques in Ayman Aluttum's novelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Arap Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKashto, Yaman
dc.identifier.yoktezid632568en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record