Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAdwanı, Khaled Al
dc.contributor.authorKayal, Raneem
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:50Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGR__0DDXIGg64q3IJLgKQw4zbMrQ6-9OzDdO_7OWxYvu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4072
dc.description.abstractBu çalışma yabancılara Arapça öğretiminde kullanılan silsiletül-lisan isimli setin içerik yönünden değerlendirilmesim. Şöyle ki, en önemli temel bileşenlerini ele almaktadır bunlardan; dil öğeleri ve dil becerilerinin üç aşamalı geçiş süreci: Birinci aşama (Betimsel çalışma aşaması): Bu aşamada, dilsel içerik öğelerini seçme ve bunları setteki sunma yöntemindeki izlenmesi gereken temel standartları öne sürülür. İkinci aşama (Eleştirel çalışma aşaması): Bu aşamada, dilsel içerik öğelerinin tasarımında ve bunların dil setinde öğrenciye sunma yönteminde benimsenen ve izlenen temellere ilişkin bilimsel eleştiriler yöneltilir. Üçüncü aşama (Değerlendirme çalışma aşaması): Bu aşamada, silsiletül- lisan setinin dilsel içeriğine ait öğelerin sınıflandırılmasında teorik prensiplerden yola çıkarak ve bunların setin içerisindeki sunma yönteminden harketle dilsel içeriğinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulur. Bu araştırma, öğretim hedeflerinin alanlarından hareketle dil fonksiyonlarının bölümlerine uygun olarak dil becerilerinin yeniden tasnif edilmesi gerektiğinin sonucuna ulaşmıştır. Bu yeni tasnif, yabancıların arapça öğrenimlerindeki farklı dilsel yönlerine değinerek bizim bakış açımaza göre dilsel içeriğe yönelik önerilen organizasyon yapısı sunulur. Bu çalışma, yabancılara arapça öğretiminde kullanılan silsiletüllisan dil setinin eğitim içeriğinin geliştirilmesine ilişkin eleştirel yeni bir vizyon sunmaktadır. Öğrencilerin dil anahtarlarını tutabilme ve dil gereksinimlerini gidereme hususundaki isteklerini yerine getirmeye yönelik set düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bunu da ihtiyaçların analizinden başlayıp dil programlarının değerlendirmesiyle sonuçlandırıp bu metodun geliştirilme sürecini içine alan temel süreçleri aktarma yoluyla yapmıştır. Bu süreç şunları kapsamaktadır: Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleme, programın akışını analiz etme, öğrenim sonuçlarını planlamak, eğitim materyallerini seçmek ve hazırlamak.en_US
dc.description.abstractThis study receives an overview of the educational content of Arabic language teaching programs for non-native speakers, and it specializes in studying the linguistic content in the lisan series, as it deals with the most important components: language elements and language skills through its passage of three stages: First - the descriptive study stage: It highlights the basic criteria in choosing the elements of linguistic content and the methods presented in the series. Second - the stage of critical study: in which scientific criticism is directed to the linguistic foundations adopted in designing the elements of the linguistic content and the way they are presented to the learner in the series. Third - the stage of the orthodontic study: in which proposals are made to develop the linguistic content of the lisan series based on theoretical principles in classifying the elements of this content and how they are presented in the lisan series. The study focuses on a new classification of language skills according to the sections of the language tasks from the fields of educational goals, as this classification touches the various linguistic aspects of the Arabic language learners from other speakers, as the proposed organizational structure of the language content is reviewed from our point of view. This study presents a new critical insight that will develop the educational content of the lisan series in teaching Arabic to speakers of other languages to reach the level of this series to meet the learners' desires to be able to hold the keys to the language and meet their linguistic needs, by reviewing the basic processes involved in developing the curriculum starting From the needs analysis to the evaluation of the language program, these operations include: identifying the needs of learners, analyzing the context of the program, planning learning outcomes and selecting and preparing educational materials.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancılara arapça öğretimien_US
dc.subjectdilsel içeriken_US
dc.subjectsilsiletül –lisan dil seti.en_US
dc.subjectArabic for non-native speakersen_US
dc.subjectlinguistic contenten_US
dc.subjectlisan series. ???? ??? ??????? ???? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ??????? ?? ? ??? ???????: ? ????? ??? ????? ????? ????? ????????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ?????: ?????- ????? ??????? ???????: ??? ???? ????? ????? ??? ???????? ???????? ?? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ???????. ??????- ????? ??????? ???????: ??? ???? ????? ????? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ?? ?? ???????. ????? ????? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????- ????? ??????? ?????????: ??? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ?? ??????? ??????? ?? ????? ????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ? ?????? ?????? ????? ??????. ? ????? ?????? ?????? ????? ??????? ??? ????? ????? ????? ??? ??????? ??????? ????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????? ?????????? ?? ????? ??? ??????? ??????? ??????? ???????? ??? ???? ? ? ??? ?????? ???????? ??????? ??? ????? ??????? ?? ???????? ?????? ? ????? ? ??????? ?????? ?? ???? ?????. ? ? ? ?? ? ?? ? ??????? ???? ????? ????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ??? ?????????? ???????? ???? ?? ???? ? ??????? ???????? ??? ?? ????? ??????? ????? ???? ??????? ????? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ?????? ???? ???????? ????: ????? ????? ?????????? ? ??????? ????? ???? ????????? ??????. ?? ??????? ?????? ????????? ?? ????? ????? ????? ??????? ?????????: ????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ????? ??????en_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectArapçaen_US
dc.subjectArabicen_US
dc.subjectDil öğretim setien_US
dc.subjectLanguage learning seten_US
dc.subjectDil öğretimien_US
dc.subjectLanguage teachingen_US
dc.subjectYabancı dil eğitimien_US
dc.subjectForeign language educationen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimien_US
dc.subjectForeign language teachingen_US
dc.titleYabancılara Arapça öğretiminde kullanılan silsiletül-lisan isimli setin içerik yönünden değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Arap Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKayal, Raneem
dc.identifier.yoktezid629049en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record