Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorValı, Shahab
dc.contributor.authorKaçmaz, Hüseyin
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:55Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1A6jQLQ-MAmZBCTSRHWUSjOWhEHbB26SGs__42Hb33hJ
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4082
dc.description.abstractKürt toplumu içerisinde birçok farklı inanç grubu mevcut olup bu inançlardan bir tanesi de Aleviliktir. Alevi Kürtler; inanç, kültür ve gelenekleri bakımından Kürt toplumu içersinde ayrı bir yere sahiptir fakat bu topluluk her ne kadar kendine has bir konuma sahip olsa da günümüzde bu topluluğun inancı yavaş yavaş büyük bir değişime uğramakta, Alevilik inancı adım adım kendi doğasından uzaklaşmakta ve bu topluluğa dair doğrulara birçok çalışmada değinilmemektedir. Bu çalışmadaki amacımız Ali Sizer'in deyişleri örneğiyle Alevi Kürtlerin deyişlerinde, Alevi Kürtlerin inançlarının izlerini tespit etmektir. Aleviler, inançlarını daha çok deyişleri yoluyla ifade ettiklerinden, onların deyişlerinde inançlarının birçok izi görülebilir ve böylelikle bu inancın doğası daha çok anlaşılabilir. Elbette bu çalışmayı yaparken sadece Alevilerin deyişlerine yer vermedik; farklı kaynaklara göre Alevilik inancı, Alevilerin tarihi, Alevi-Kızılbaş isimlerinin anlamı, halife Ali ve Alevilik ilişkisi, Osmanlı, Safevi ve Türkiye devletleri zamanında Alevi-Kızılbaşların durumu konularına değindik ve aynı zamanda saha çalışmalarından derlediğimiz bilgilere de yer verdik. Alevilik inancı hakkında bilgiler verildikten ve Ali Sizer'in deyişleri bu inanca göre yorumlandıktan sonra Sizer'in, deyişlerinde bu inancın birçok unsurundan söz ettiği ve deyişlerinde bu inanca ait birçok unsuru koruduğu açıkça ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThere are many different beliefs in Kurdish society. One of these beliefs is Alevism. Kurdish Alevis have a different place in the Kurdish society with their faith, culture and traditions. However, although this community has a different position, the belief of this community is gradually changing, the Alevi faith is gradually moving away from its nature and the truths about this community are not mentioned in many studies. Our aim in this study is to determine the traces of the beliefs of the Alevi Kurds in the kilams of the Alevi Kurds with the example of the kilams of Ali Sizer. Since Alevis express their beliefs more through their kilams, many traces of their beliefs can be seen in their kilams so that the nature of this belief can be more understood. Of course, we did not only mention the kilams of the Alevis in this study; we explained the Alevi faith, the history of the Alevis, the meaning of the Alevi-Kizilbash names, relationship between caliph Ali and Alevism, at the time of Ottoman, Safavid and Turkey states status of Alevi-Kizilbash, according to different sources and we also included the information we gathered from field studies. After giving information about Alevi faith and Ali Sizer's songs were evaluated according to this faith it became clear that he mentioned many elements of this faith in his kilams and he preserved many important elements of Alevi faith in these kilams.en_US
dc.language.isokuren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeyişen_US
dc.subjectİnançen_US
dc.subjectAlevien_US
dc.subjectAleviliken_US
dc.subjectAli Sizeren_US
dc.subjectKilamen_US
dc.subjectFaithen_US
dc.subjectAlevien_US
dc.subjectAlevismen_US
dc.subjectAli Sizer Di nava civaka Kurdan de gelek baweriyên ciyawaz hene. Yek ji van baweriyan jî Elewîtî ye. Kurdên Elewî bi bawerîen_US
dc.subjectçand û kevneşopiyên xwe di nava civaka Kurdan de xwedanê cihekî cuda ne lê herçiqasî ku Kurdên Elewî di cihekî cuda de bin jî îro baweriya wan hêdî hêdî ber bi guherîneke mezin ve diçe û ev bawerî gav bi gav ji xwezaya xwe dûr dikeve herwiha rastiyên vê civakê jî di gelek lêkolînan de nayêne nîşandan. Di vê xebatê de armanca me ev e ku bi mînaka kilamên Elî Sîzeren_US
dc.subjectdi kilamên Elewiyên Kurd de Gopên baweriya wan bêne diyarkirin. Ji ber ku Elewî baweriya xwe hîn zêdetir bi rêya kilamên xwe tînine zimên dê mirov karibe gelek Gopên vê baweriyê di kilamên wan de bibîne û xwezaya vê baweriyê çêtir fêhm bike. Lê helbet wextê ku me ev kar kiriyeen_US
dc.subjectme bes cih nedaye kilamanen_US
dc.subjectmeen_US
dc.subjectli gorî çavkaniyên cuda di heqê baweriya Elewiyanen_US
dc.subjectdîroka wanen_US
dc.subjectwateya navên Elewî-Qizilbaşen_US
dc.subjecttêkiliya Eliyê xelîfe û Elewîtiyêen_US
dc.subjectdi dema dewletên Osmanîen_US
dc.subjectSafewî û Tirkiyeyê de rewGa Elewî-Qizilbaşan de agahî dane û herwiha me cih daye agahiyên ku me di xebatên qadê de berhev kirine. Piştî ku di heqê baweriya Elewîtiyê de agahî hatine dayîn û kilamên Sîzer li gorî vê baweriyê hatine nirxandin bi awayekî zelal kifş bûye ku Sîzer di kilamên xwe de qala gelek hêmanên vê baweriyê kiriye û gelek hîmên girîng ên vê baweriyê di kilamên xwe de parastine. Peyvên Sereke: Kilamen_US
dc.subjectBawerîen_US
dc.subjectElewîen_US
dc.subjectElewîtîen_US
dc.subjectElî Sîzeren_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.titleDi kilamên Elî Sîzer de şopên baweriya Elewîtiyêen_US
dc.title.alternativeAli Sizer'in deyişlerinde Alevilik inancının izlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage240en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKaçmaz, Hüseyin
dc.identifier.yoktezid647320en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record