Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Mustafa
dc.contributor.authorBozan, Emin
dc.date.accessioned2023-09-02T12:05:24Z
dc.date.available2023-09-02T12:05:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpFEc3-9YsVx3HK3G4LViyd0AvYDTEY7Q-E8ObE5nH25b
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4147
dc.description.abstractHawar dergisi Kürtçe modern öykü açısından önemli bir yere sahiptir. Kürtçe modern öykü Hawar dergisinde sağlam bir temel oluşturmuş ve sıçrama yaşamıştır. Hawar dergisinde 15 yazar tarafından 50 modern öykü yazılmıştır. Savaş/başkaldırı, vatanın kurtarılması, memleket hasreti, kavga/aşiret töreleri, aşk, fedakarlık, pişmanlık, anı, eğitim, dil sevgisi, yönetici/yönetim, din, öç alma, hurafe/batıl inanışlar, vatanseverlik, umut, kadir bilmek, kahramanlık, sadakat, aç gözlülük, sömürgeleşme, cömertlik, birlik, ihanet gibi temalar hikayelerde kullanılmıştır. Bu temalar üzerinden bu hikayelerin analizi yapılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractHawar magazine has animportant place in modern Kurdish short story. Modern Kurdish short story has reached a strong basis and rised in the magazine. Hawar has published 50 modern short stories written by 15 authors. In this thesis these short stories are studied thematically.en_US
dc.language.isokuren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖyküen_US
dc.subjectKurmancî Öyküen_US
dc.subjectHawar Dergisinde Öyküen_US
dc.subjectHawar Dergisien_US
dc.subjectShort Storyen_US
dc.subjectKurdish Short Storyen_US
dc.subjectHawar Magazineen_US
dc.subjectKurdish Short Story in Hawar Magazineen_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.titleÇîroka Kurmancî ya modern di kovara hawarêdeen_US
dc.title.alternativeHawar dergisinde Kurmancî modern öyküsüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage115en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorBozan, Emin
dc.identifier.yoktezid593219en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record