Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Hıristiyanlık Tarihine Giriş 

    Çelik, Sebahattin (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2023)
    Mensuplarının sayısı bakımından iki milyarı aşan müntesibiyle dünya nüfusunun üçte birini temsil eden Hıristiyanlık; Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliselerinden müteşekkil üç büyük mezhep ve küçük çapta birçok ...