Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmrullah, Yakut
dc.date.accessioned2019-06-10T18:05:48Z
dc.date.available2019-06-10T18:05:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn978-605-7634-12-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/940
dc.description"Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 2" içindeen_US
dc.description.abstractII. Viyana Kuşatması’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu mağlup olmuş ve imzalanan Karlofça Antlaşması’yla büyük toprak kayıplarına razı ol-mak zorunda kalmıştır. Bu mağlubiyet ve kayıplar sonrasında devletin dış po-litikada önceliği kaybedilen toprakların geri alınması olmuştur. 1711 yılında Osmanlı-Rus savaşı böyle bir vasatta meydana gelmiş ve kazanılan zafer toplumda sevinçle karşılanmıştır. Şairler de bu zafere kayıtsız kalmamış ve birçok şair mezkûr zaferle ilgili tarih düşürmüşler, gerek dönemin padişahı III. Ahmed’e ve gerekse ordunun kumandanı Veziriazam Baltacı Mehmed Paşa’ya kasideler ithaf etmişlerdir. Çalışmamızda Prut Savaşı’nın ve kazanılan zaferin dönemin şairleri için ifade ettiği anlam ve algılanış şekli tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda tarihçiler ile şairlerin özellikle Baltacı Mehmed Paşa’ya bakışlarındaki farklılık ortaya konulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBerikan Yayınevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrut savaşı, klasik Türk edebiyatı, Baltacı Mehmed Paşa, I. Petroen_US
dc.titleTarihe Şiirle Bakmak: Prut Savaşıen_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisiz


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record