Muhasebe ve Vergi Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Öğe
    TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması
    (2016) Bilen, Abdulkadir; Özkan, Fatih
    Ülkeler; sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerden, birbirleriyle her geçen gün daha fazla ilişkili hale gelmekteler. Ülkeler arası artarak devam eden ilişkilerin, daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm dünyada çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, uluslararası ortak bir muhasebe dilinin tesis edilmesine yönelik, ülkemizde atılan adımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı; teknoloji, küreselleşme, inovasyon ve rekabet gibi ekonomik hayatta belirleyici olan bazı unsurlarda yaşanan hızlı değişimin de etkisiyle, değeri düşen varlıklar konusunu düzenleyen TMS-36' nın incelenerek standartta açıklanan; "Kullanım Değeri" kavramının anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Çalışmanın son bölümünde, Kullanım