Elektrik ve Enerji Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 77
 • Öğe
  The quality problems at low irradiance in the grid-connected photovoltaic systems
  (Springer, 2024) Adak, Süleyman; Cangi, Hasan
  Solar photovoltaic (PV) energy is one of the most prominent topics that have attracted the attention of researchers in recent years. The use of solar energy is increasing rapidly in the world. Although using PV energy has various advantages, it has some disadvantages. Among these disadvantages, power factor (PF) and total harmonic distortion (THD) issues are discussed in this article. When solar PV systems are integrated into the grid, various power quality problems arise. In addition, due to low power quality and high harmonics, power system components overheat and start operating in undesirable regions; causes great damage. The magnitude of PF and THD is dependent on solar irradiation values. In order to determine how the power quality in the grid-connected solar system is affected by changes in solar irradiation (G), results for various irradiation situations are presented and analyzed. In addition, at low irradiance values, the amplitude of harmonic components and reactive power increases, whereas the power factor of the PV system decreases. Low power factor and high amplitude of harmonics cause the efficiency of the solar system to decrease. In this study, PF and THDI values were measured on a particular cloudy day for analysis. An analysis of the solar PV system was conducted using Matlab/simulation program to model the grid-connected PV system. Thus, the analytical expression of the PF and THDI, which are dependent on irradiation, was found with a new method by using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program and the curve fitting method. Obtaining the analytical expressions for both solar irradiation (G) and power factor (PF) used the SPSS program and also solar irradiation (G) and total harmonic distortion (THDI) used the MATLAB curve fitting method which contributed to the science comparing to the existing literature. It can be prevented the low power quality by using such these expressions at low solar irradiation cases.
 • Öğe
  Development software program for finding photovoltaic cell open-circuit voltage and fill factor based on the photovoltaic cell one-diode equivalent circuit model
  (Springer, 2024) Adak, Süleyman; Cangi, Hasan
  The photovoltaic (PV) cell is the smallest building block of the PV solar system and produces voltages between 0.5 and 0.7 V. It acts as a current source in the equivalent circuit. The amount of radiation hitting the cell determines how much current it produces. The equivalent circuit of an ideal PV cell consists of a diode and a parallel current source. In order to express losses in applications, series and parallel resistance are added to the ideal equivalent circuit of the PV cell. There are many equivalent circuits in the literature for modeling the equivalent circuit of a PV cell. The single-diode equivalent circuit is the most widely used model because of its simplicity and ease of analysis. There are several methods available to estimate and analyze the parameters of PV cell models, such as Newton Raphson method, Lambert-W function, etc. In this study, the Newton Raphson method was used to find the equivalent circuit parameters of a PV cell. Fill factor is used to determine the quality of electricity generated by the photovoltaic cell. Open-circuit voltage is the maximum voltage value that the PV cell can transmit. The analysis of PV cell fill factor and open-circuit voltage was carried out using the developed software program. Then, the open-circuit voltage and fill factor were found using the software program prepared in MATLAB and given in Appendix.
 • Öğe
  Developed analytical expression for current harmonic distortion of the PV system’s inverter in relation to the solar irradiance and temperature
  (Electrical Engineering, 2021) Adak, Süleyman; Cangi Hasan; Eid Bilal,; Yılmaz Ahmet Sedar
  This paper deals with modeling and simulation of the total harmonic distortion of the current (THDI) dispatched from the inverter and connected to nonlinear load. The change of THDI was examined in relation to the ambient temperature (T) and solar irradiance (G). The developed model is being used to extract parameters for a given THDI as a function of temperature and solar radiation. This study outlines the working principle of photovoltaic (PV) panel as well as PV array. Off-grid PV system is modeled by using Matlab/Simulink program, and detailed analytical study has been carried out in this work. The design, modeling and simulation of this study are performed from 50 up to 988 W/m2 for solar irradiance. Harmonic components have negative effects on the steady-voltage stability of the PV system. Therefore, analytical expression is needed for steady-state stability analysis in order to reduce negative effects. Hence, two analytical expressions of THDI were obtained by two new different methods which are statistical package for the social sciences program and genetic expression programming. Eventually, two different methods have been verified by the Matlab/Simulink program in order to find out THDI and demonstrated the effectiveness of the proposed strategy. As a result of this study, it is observed that input current THDI of nonlinear load is too high at low irradiance. It is suggested that active harmonic filters should be used at low irradiance in order to produce better quality energy and avoid damages in the PV system.
 • Öğe
  Harmonics Mitigation of Stand‑Alone Photovoltaic System Using LC Passive Filter
  (Journal of Electrical Engineering & Technology, 2021) Adak, Süleyman
  This article investigates modeling and simulation of the of-grid photovoltaic (PV) system, and elimination of harmonic components using an LC passive flter. Pulse width modulation (PWM) inverter is used to convert the direct current to alternating current. It is very important in terms of energy quality that the inverter output current total harmonic distortion (THDI) is below the value given by standards. Harmonic components have negatively efect on of-grid PV power system. THDI should be kept below a certain level in order to prevent damage to the equipment in the of-grid system and to ensure a higher quality energy fow to reduce the total harmonic distortion (THD) of the solar inverter output current; LC passive flter must be connected to the output of the PWM inverter. There are many types of passive flters for solar inverters. One of the most widely used flter types is the LC flter. LC flters are used in of-grid systems. LC flter is smaller in size and lower cost than other flters. But it is more complicated to determine the parameters of the LC flter. Therefore, in order for the system to remain in a steady state, the parameters must be accurately calculated and analyzed. In this study, the output power of the solar inverter, switching frequency, bus voltage etc. values were determined and LC flter parameters were calculated. Since high inductance values are used in LC flters, the voltage drop increases in these flters. To reduce the voltage drop, the DC bus voltage must be increased, which increases the switching losses. LC flter is connected between the inverter and the nonlinear load to flter the harmonic components produced by the DC/DC boost converter, DC/AC inverter and non-linear load. Matlab/Simulink program was used in Simulation and analysis of of-grid solar system. Solar inverter output current THD was measured as 91.55%. After the LC flter is connected to the system, this value has dropped to 2.62%.
 • Öğe
  HARMONİK BİLEŞENLER İÇEREN GÜÇ SİSTEMİNDE SERİ REZONANSIN ANALİZİ
  (GECE YAYINEVİ, 2023) Adak, Süleyman
  Seri rezonans devre elemanlarından endüktans (L) ile kapasitör © arasındaki gerilimlerin aynı fazda eşit ve birbirine zıt olması koşulunda oluşur. Seri bağlı R,L,C devresinde sinüzoidal sinyallerin aynı frekansta olmaları koşulunda fazörler yardımı ile birleştirilebilirler. Seri bağlı R,L,C devresi, indüktörün endüktif reaktansı kapasitörün kapasitif reaktansına eşit olduğu bir frekans değeri vardır. XL =XC eşit olduğunda devrenin rezonans frekans noktası (ƒr) vardır. Bu frekansa rezonans frekansı denir. Seri rezonans devreleri elektronikte kullanılan önemli devrelerdir. Seri rezonans devreleri gürültü filtreleri, farklı frekans kanallarının alınması ile radyo ve televizyon ayar devrelerinde kullanılırlar.
 • Öğe
  HARMONİK BİLEŞENLER İÇEREN GÜÇ SİSTEMİNDE PARALEL REZONANSIN ANALİZİ
  (SERÜVEN YAYINEVİ, MÜHENDISLIK ALANINDA ULUSLARARASI TEORI, ARAŞTIRMA VE DERLEMELER) Adak, Süleyman
  Bobin ve kondasatörden oluşan devrede bobinin oluşturduğu endüktans kondansatörün oluşturduğu kapasitansa matematiksel olarak eşit olması durumunda rezonans oluşur. Bu durumdaki rezonansa rezonan frekansı denir. Paralel rezonans besleme frekansındaki değişimlerinden etkilenir.Devrede bir tek paralel rezonans noktası yoktur.
 • Öğe
  Üç Fazlı 24 Darbeli Doğrultucunun Harmonik Analizi ve Tasarımı
  (DUVAR YAYINEVİ, 2022) Adak, Süleyman
  Alternatif gerilim transformatörle istenilen düzeye çevrildikten sonra sonra doğrultucu devre ile doğrultulur. Filtre ise bu doğrultulmuş işaretteki dalgalılık oranını azaltır. Çoğu zaman çıkış gerilimindeki dalgalılığı iyileştirmek amacı ileNdüzenleyici katı kullanılır. Doğrultucular yarım ve tam dalga doğrultucular olarakNikiye ayrılırlar. Yarım dalga doğrultucuda çıkış gerilimde çok dalgalılık değeri gözlenir. Uygulamadaki sakıncaları nedeni ile bu şekildeki dalgalanma istenme. Dalgalılık katsayısı (ripple) uygulamada oldukça küçük olması istenir. Tam dalga doğrultucularda dalgalılık katsayısı yarım dalgaya nazaran daha küçüktür. Dalgalılık katsayısını küçültmek için filtre devreler kullanılır. Filtre devreler ile çıkıştaki değişken bileşenlerin değerleri azaltılır. Değişken bileşenleri azaltmanın bir başka yolu çıkıştaki değişken bileşenleri yük üzerinden değil başka bir yoldan akıtmaktır. Bunun için bir kondansatör kullanarak bu işlem gerçekleştirilir.
 • Öğe
  GÜÇ SİSTEM HARMONİKLERİ
  (2021) Adak, Süleyman
  Harmonik bileşenlerin oluşmasının başlıca sebebi, elektrik devrelerinde kullanılan lineer olmayan devre elemanlarıdır. Bu devre elemanlarının, gerilimi ile akımı arasındaki bağıntının lineer olmayışından dolayı harmonik bileşenler oluşmaktadır. Magnetik devrelerin aşırı doyması, elektrik arkları ve güç elektroniğindeki sinüzoidal gerilimin anahtarlanması ve kıyılması lineer olmayan nolaylardır. Elektrik güç sistemindeki non-lineer yükler nedeniylensistemde çeşitli frekansta sinüzoidal dalgalar görülebilir. Elektrik şebekelerindeki harmonik kirlilik şu an için ölümcül problemler oluşturmamaktadır.
 • Öğe
  MITIGATION OF HARMONIC DISTORTION IN A THREE-PHASE FULL-WAVE CONTROLLED RECTIFIER
  (GECE, 2021) Adak, Süleyman; Cangi Hasan
  Non-linear loads that increasing use of with the development of technology, caused disorders in the sinusoidal form of current and voltage signals. Non-linear waveform contains harmonic components. These harmonic components occur in integer multiples of the main components (50 Hz), such as 150Hz, 250Hz, 350Hz and 750Hz are the 3rd 5th, 7th,.., and 15th harmonic components of a 50Hz fundamental waveform. Harmonic distortion is generally caused by a nonlinear waveform in electrical power systems networks. Harmonic components in the power system will cause in the following hazards at electricity networks:
 • Öğe
  OTOMASYONDA PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER KULLANIMI VE PROGRAMLANMASI
  (IVPE, 2021) Adak, Süleyman
  aygın olarak kullanılmalarının nedenleri arasında; giriş-çıkış sayılarının fazlalığı, kolay bir şekilde programlana bilirlikleri ve modüler bir yapıya sahip olmaları gösterilebilir. PLC, kullanıcı tarafından yazılan hafızasındaki programın akışı içinde, kontrol edilen sistemden gelen sinyaller veya geri besleme işaretleri okuyup, programda istenilen kontrol işaretlerini çıkışa aktaran bir mikrobilgisayardır. PLC’ler endüstriyel bir ortamda görev yapmak üzere tasarlanmış dijital prensiplere göre çalışan elektronik bir cihazdır. Şekil1’de PLC’ ye ait perspektif resim verilmiştir.
 • Öğe
  GÜÇ KABLOLARINDA MİNİMUM ISINMA SÜRESİNİN DEĞİŞİK YÜK DURUMLARINDA ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI
  (DUVAR, 2021) Adak, Süleyman
  Günümüzde kalabalık yerleşim bölgelerindeki artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması, elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında,n kablolar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Pratikte birçok kablo türü kullanılmaktadır. Bunlar, güç kabloları, doğru akım kabloları, süperniletkenli kablolar, gaz yalıtımlı kablolar, sodyum iletkenli kablolar, çok yüksek gerilim kabloları, deniz altında kullanılan kablolar. Kablolar kısa devre akımlarından odlukça etkilenmektedirler. Kısa devre akımının değeri artıkça kablolarda sıcaklık değeri artar ve kablo hasar görür.
 • Öğe
  DEĞİŞKEN FREKANSLI SÜRÜCÜ SİSTEMİ KULLANARAK ÜÇ FAZLI ASENKKRON HIZ KONTROLÜ VE HARMONİK ANALİZİ
  (Eğitim yayınları, 2022) Adak, Süleyman
  Asenkron motorların yapılarının basit olması, alternetif gerilimde çalışmaları, arıza yapmamaları ve ucuz olmalarından dolayı endüstride yoğun bir şekilde kullanım alanı bulmaktadırlar. Asenkron makinalarda rotor hızı döner manyetik alan hızından küçüktür. Bu motorların hızının senkron hıza yaklaşması ancak boşta çalışmada mümkündür. Motor milindeki sürtünmeden dolayı boşta çalışmada bile rotor hızı senkron hızdan devamlı düşüktür.
 • Öğe
  KARARLILIĞIN ELEKTRĠK DEVRELERĠNDE BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ANALĠZĠ
  (IKSAD, 2020) Cangi Hasan; Adak, Süleyman; İnan Cemil
  Bu çalışmada, RLC elemanlarından oluşan bir doğru akım devresinin kararlığı incelenmiştir. Elektrik devresindeki bütün bağımsız kaynaklar devre dışı bırakılır. Bağımsız gerilim kaynakları kısa-devre ve bağımsız akım kaynaklarını açık devre yapılır. Elektrik devresi ilk koşulları ile bırakılır. Bu durumda durum değişkenlerinin genlikleri “t” sonsuza giderken sonlu kalıyorsa devre kararlıdır. Aksi halde devre kararsızdır. Kararsız devrelerde durum değişkenleri endüktans akımları ile kapasite gerilimleri sonsuz değerler aldığından devredeki endüktans ile kapasite elemanları hasar görür. Ayrıca RLC devresinin Simulink modellemesi yapılarak devrenin analizi ve Simülasyonu gerçekleştirilebilir. Devrenin analizini yapmak için devreyi oluşturan her bir elemanın matematiksel modeli ve bu elemanların birbirleri ile olan bağlantıları dikkate alınması gerekir. Günümüzde devre analizinde bilgisayar desteği yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Devrenin durum denklemi ile çözümünde durum değişkenlerinin diğer elemanlarla olan ilişkisi matrissel formda yazılır. Elde edilen diferansiyel denklemler Matlab programı komutları ile çözülür. Matlab’a ait fonksiyon ve komutların desteği ile matematiksel denklemler kolaylıkla analiz edilebilir.
 • Öğe
  Thevenin Equivalent of Solar PV Cell Model and Maximum Power Transfer
  (ICECCE, 2021) Adak, Süleyman; Cangi Hasan; Yılmaz Ahmet Sedar
  Photovoltaic (PV) is the conversion of solar energy into DC electrical energy using PV cells. In addition, solar energy is an important renewable energy source. In this study, it is proposed that Thevenin's equivalent PV cell model produces a voltage-current characteristic that is quite representative of the operation of the PV source. Thevenin's elements depend on ambient temperature conditions, so charging is derived and simplified to construct a model that closely predicts and demonstrates adequate PV cell characteristic for different ambient temperature conditions. This method is very useful for estimating the desired performance and also for examining different Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithms. Theoretically, the simulation was supplemented with test data, then used to develop an equivalent Thevenin model in which the resistance is non-linear and voltage dependent. Thevenin's method and variable pitch is to improve the maximum power transfer to the load by increasing the performance of the PV cell. These methods were modeled and studied in a simulation program.
 • Öğe
  Analysis of solar inverter THD according to PWM’s carrier frequency
  (ICRERA, 2015) Cangi Hasan; Adak, Süleyman
  Solar PV systems are usually used in the generation of power systems. Electricity produced in Photovoltaic systems in the form of direct current. In order to convert direct current to alternating current used converters, which are harmonic source. In this thesis study, output distortion currents of solar inverter t are analyzed for various PWM’s carrier frequency. Analytical expressions related to obtained numerical results, which was found by curve fitting method. Simulations are implemented in MATLAB and Simulink software. R-L inductive load is implemented in hardware to show the effectiveness of the proposed system.
 • Öğe
  ASENKRON MOTORLARIN KONTROLÜNDE PLC KULLANIMI
  (UBAK, 2018) Cangi Hasan; Uncu Abdurrahman; Adak, Süleyman
  Programlanabilir denetleyiciler (PLC) asenkron motorların kontrolünde, tarlaların sulanmasından ve robotların kontrolüne yoğun bir şekilde kullanılırlar. Bunlara ek olarak otomatik kontrol sistemlerinde, orta ve ağır sanayide, ısı kontrol sistemlerinde, tıp sistemlerinde ve güvenlik alanlarında kullanılırlar. PLC’ler programlanabilme ve simülasyon yapabilme özelliklerine de sahiptirler. Kontrol süreci PLC’lerde yazılım programı ile gerçekleştirildiği için hatalı çalışma riskleri çok azdır. Mikroişlemcilerde ulaşılan hızlı gelişmeler sonucu PLC’lerin endüstride kullanılması gün be gün artmaktadır. Endüstride uygulamalarda PLC cihazları ile yapılan endüstriyel otomasyon uygulamaları, röleli sistemlere nazaran daha verimlidir. Mikro PLC’ler endüstriyel otomasyon sistemlerinin kontrolü gerçekleştirmeye uygun yapıda giriş - çıkış birimleri ve iletişim arabirimleri vardır. Günümüzde gelişen iletişim teknolojisi sayesinde artık PLC ile üretim süreci farklı yerlerden izlenip denetlenebilir. PLC’ler anahtarlamalı elemanlar ve sensörlerden aldıkları bilgiyi yazılım programına göre işleyen ve sonuçlarını çıkıştaki sistemlere aktaran mikrobilgisayarlardır. Yazılım PLC’ lere bilgisayar üzerinden aktarılabilir. PLC'ye program yazabilmek için birkaç farklı dil bulunmaktadır. Bunların en yaygın olanları; Ladder Diyagramı (LD), Fonksiyon Blok Diyagramı (FBD) ve Sıtetment Listesi (STL).
 • Öğe
  Aktif Güç Filtresi ile Harmoniklerin Dengesiz Yükte Eliminasyonu
  (2018) Adak, Süleyman
  Bu çalışmada, non-lineer ve dengesiz yükün bulunduğu güç sisteminde aktif filtre kullanılarak harmonik distorsiyonun değeri düşürülmüştür. Pasif harmonik filtrelerin aksine, modern aktif harmonik filtreler, güç faktörü düzeltme, gerilim regülasyonunu saglama, yükün dengelenmesi, harmonikleri filtrelenmesi, gerilimdeki flikerin azalmasını önleme, reaktif güç kontrolü gibi bir çok fonksiyona sahiptirler. Önerilen güç sistemi, üç fazlı gerilim kaynağı, tam dalgalı kontrolsüz redresör, aktif filtre ve R-L endüktif yükünden oluşmaktadır. Tam dalga kontrolsüz doğrultucu 3., 5., 7., 11., 13., 15., 17., 19., vb. harmonik bileşenleri üretir. Tam dalgalı kontrolsüz doğrultucu giriş akımının toplam harmonik bozulmasını (THDI) azaltmak için aktif filtre kullanıldı. Güç sistemi Matlab/Simulink programı kullanılarak modellendi. Simülasyon sonuçları hem harmoniklerin elimine edildiğini hem de THD’ninde azaltıldığını göstermiştir. Güç sisteminde THDI değeri % 44.61 olarak ölçüldü.Filtreleme kullanıldıktan sonar bu değer % 4.491 olarak ölçüldü. Güç sisteminde aktif filtre kullanılması sonucunda THDI degerinde % 41.119 oranında azalma sağlandı.
 • Öğe
  FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SICAKLIĞIN ÇIKIŞ GÜÇÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  (ZEUGMA, 2019) Adak, Süleyman; Cangi Hasan
  Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en önemlisi güneş enerjisidir. Güneş enerjisi sistemleri çevreyi kirletmezler ve de sessiz çalışırlar. Fotovoltaik (PV) panellerde kullanılan yarı iletken malzemeler sayesinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. PV paneller birer enerji dönüştürücüdürler. Panel çıkış gücünü etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Solar sistemde kayıplara neden olan parametreler, PV sistemde kullanılan dönüştürücülerin kayıpları, panel üzerindeki gölgelenme ve kirlilik, panel yüzeyine gelen güneş ışınımının miktarı, ortam sıcaklığı ve panelin eğim acısıdır. PV hücresi, güneşten gelen ışığını direkt olarak gerilime dönüştürür. PV hücreler seri ve/veya paralel bağlanarak PV paneller oluşturulur. PV paneller yapılarındaki yarı iletken malzemeye bağlı olarak (%5 -%20) verimle çalışırlar. Güneş ışınım şiddeti ile sıcaklığın değişmesi panel çıkış gücünü etkiler. Bundan dolayı güneş ışınım şiddeti ile sıcaklığın panel çıkış gücüne olan etkisinin bilinmesi gerekir. Bu çalışmada Matlab/Simulink kullanılarak bir PV panelin simulink eşdeğeri oluşturuldu. Ortam sıcaklığının yükselmesi durumunda Panel sıcaklığıda artar. Sıcaklığın artması sonucunda panelin ürettiği akımın küçük oranlarda artmasına karşılık, panel gerilimi ise sıcaklık ile ters orantılı olarak düşer. PV Panel gerilimdeki azalma oranı, akımın yükselme oranına göre daha fazladır. PV panellerin çıkış gücü sıcaklıkla ters orantılı olarak değişir. Ortam sıcaklığı arttıkça panelin çıkış gücü düşmektedir.
 • Öğe
  FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUMA
  (UBAK, 2018) Cangi Hasan; Uncu Abdurrahman; Adak, Süleyman
  Fotovoltaik (PV)sistemlerin aşırı gerilim ve yıldırıma karşı korunması sistemin güvenliği ve kararlı çalışması için gereklidir. Yıldırımdan korunma ve topraklama PV sistemde bir bütün olarak incelenmelidir. PV güç sistemlerinin ya açık araziler ya da çatılar kurulurlar. Bu alanlara yıldırım darbelerinin kolaylıkla ulaşacağı alanlardır. Güneş enerjisinin tesis edildiği araziler genellikle yıldırım darbelerinin kolaylıkla ulaşacağı açık alanlardır. Çatıdaki PV tesislerinde risk daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Yıldırım darbesinin, tesisimizin yakın bir noktaya düşmesi de tesisimiz için risk oluşturur. Yıldırım darbesi PV panellerdeki küçük direnç farklılarından dolayı sistemim tümüne hızlı bir şekilde yayılır. Yıldırım darbesinin akım değeri 200 kA değerine, 25 ns süresinde nPV sistemde yayılan ve 28000°C sıcaklığa ulaşan doğal bir afettir. PV sistemdeki tüm panellerin çerçeveleri düzgünce topraklanmalıdır. PV sistemlerin hasarlanmasında en büyük etken yıldırım düşmesi sonucunda sistemde oluşan yüksek gerilimdir.nTopraklama hesabı toprak özgül direnç değeri değeri dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.nTopraklama çubuğu düşük direnci ve yüksek akım taşıma kapasiteli olmalıdır ve korozyona karşı yüksek dirençli olmalıdırlar.. Topraklama çubukları toprağa iyi temas etmelidir. Toprağın kuru olması durumunda ıslatılıp çamur hâline getirilmelidir. Toprak direncini artırdıklarından topraklama çubuğunun çevresindeki taş ve çakıllar temizlenmelidir. PV güç sistemlerinin bozulması genellikle yıldırım düşmesi sonucunda oluşan yüksek gerilimlerdir.
 • Öğe
  NONLİNEER YÜKLÜ TRANSFORMATÖRLERDE K- FAKTÖRÜNÜN ANALİZİ
  (ISPEC, 2022) Adak, Süleyman
  Endüstriyel tesislerde transformatörlere bağlı yüklerin büyük bir kısmı nonlineer karaktesitiklidir. Bundan dolyı transformatörlerin boyutlandırması yapılırken nonlineer yüklerin dikkate alınması gerekir. Nonlineer yükleri besleyen transformatörler üzerinden akan yük akımı harmonik bileşenler içermektedir. Güç sisteminde bulunan harmonik bileşenler transformatörün ek yüklenmesine ve sargılarının ısınmasına sebeb olur. Buda transformatörde ek kayıplara ve transformatörün ömrü azalmasına sebeb olur. K faktörü taransformatörün akım ve gerilim değerlerindeki döşüşleri belirler. Harmonik bileşenler taransformatörün kapasite düşüşünün hesaplanmasında kullanılan bir faktördür. Harmonik bileşenler transformatörlerde kayıplara, ısınmaya ve izolasyon sorunlarına neden olurlar. Nonlineer yükleri besleyen transformatörler ya da standart transformatörler için K-faktörü kullanılır. Gene bu bağlamda, transformatörlerde manyetik çekirdek doyuma ulaştığında harmonik bileşenleri üretirler.. Harmonik bileşenler transformatörlerde demir ve bakır kayıplarının artmasına sebeb olurlar. Bundan dolayı nonlineer yükleri besleyen transformatörlerde K faktörünün dikkate alınması gerekir.