Antrenörlük Eğitimi Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 31
 • Öğe
  Investigation of different training methods integrated into soccer training on body composition and athletic performance
  (Pedagoji Bilimleri Doktoru, profesör: Kharkiv Devlet Tasarım ve Sanat Akademisi, 2022) Türkmen, Mustafa; Genç, Harun; Ciğerci, Ali E.
  The aim of the study is to investigate the effects of 8-week core and plyometric training on body composition and athletic performance in young male soccer players. 24 young male soccer players participated in the study voluntarily. The subjects were randomly divided into three separate groups: Core training group (CTG), plyometric training group (PTG) and control group (CG). In addition to soccer training two days a week for 8 weeks, the training was applied to the subjects according to the training programs determined. Physical measurements (Height, Body Weight, Body Mass Index, Fat Mass, Lean Mass) and performance measurements (Vertical Jump, Horizontal Jump, Plyometric Jump, 20 m speed, Agility) were made 8 weeks before and after the study. Subject’s measurements were analyzed in the SPSS 22 program. The largest percentage and significant difference in agility, speed, vertical jump and plyometric jump parameters was obtained in PTG, while the largest percentage and significant difference in horizontal jump parameters was obtained in CTG. While no difference was found in speed and agility performance in CTG; there are significant differences in jump performance but these differences are lower than the other experimental groups in terms of percentage difference. On the other hand in body composition, a significant change was observed only in the height parameter in PTG. If a faster improvement is desired in the determined athletic performance parameters in a period of eight weeks in soccer, it may be recommended to prefer core and plyometric trainings in addition to branch training.
 • Öğe
  Investigation of changes in blood lactate and some performance characteristics of adolescent male handball players during competition
  (Dr. Levent CEYLAN, 2023) Türkmen, Mustafa
  Yüksek yoğunluklu egzersizlerdeki yüksek laktik asit seviyeleri, sporcuların performansının düşmesine neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, bir maç sırasında laktik asit (LA), baskın el kavrama kuvveti (BEKK), 20 m sürat koşusu ve dikey sıçrama (DS) özelliklerinin değişiminin incelenmesidir. Çalışmada ölçümler deneklerden, maç başlamadan önce yapılan ısınma sonunda, ilk yarı sonunda ve maç bitiminde olmak üzere toplam üç kez alınan kan laktatı, baskın el kavrama kuvveti, dikey sıçrama ve 20 m sprint değerleri tespit edilerek gerçekleştirildi. Bu araştırmaya 2022-2023 yılı Türkiye U 16 Hentbol Ligi’nde oynayan 12-14 yaş grubu 22 erkek hentbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamalarının 14,09±0,86 yıl, antrenman yaşlarının ortalaması ise 4,04±0,84 yıldır. Farkı analiz etmek için Tek Yönlü ANOVA yapıldı. Çalışmada LA ölçümü ile BEKK ölçümleri analiz sonuçlarına bakıldığında müsabaka öncesi ölçüm (MÖ) ve devre arası ölçüm (DA), müsabaka öncesi ölçüm ve müsabaka sonrası ölçüm (MS), DA ve MS ölçüm sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (P<0,05). Ayrıca DS ölçümü analiz sonuçlarına bakıldığında MÖ ve MS, DA ve MS sonuçları arasında, 20 m sürat testinde ise MÖ ve DA, MÖ ve MS sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Sonuç olarak; adölesan hentbolcularda müsabaka süresince laktik asit düzeyinde artış olduğu bunun da sporcuların performanslarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Investigation of Changes in Blood Lactate, Attention and Reaction Times during Competition in Wheelchair Basketball Players
  (Dergipark, 2023) Türkmen, Mustafa
  Bu çalışma tekerlekli basketbol (TB) oyuncularının maç esnasında laktik asit (LA), dikkat (D) ve reaksiyon süresi (RS) düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 2021-2022 TB 1. Ligi'nde mücadele eden ve Türkiye Mardin Kızıltepe Engelliler Derneği Spor Kulübü'nde forma giyen 10 TB oyuncusu gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 29,40±5,84 yıl, spor yapma yaşı ortalaması 8,20±3,61 yıl olarak tespit edildi. Çalışmamızda TB oyuncularının LA ortalaması 3.31 mmol/L olarak müsabaka öncesi 1,75 mmol/L, ilk yarı sonunda 4,21 mmol/L ve maç sonunda 3,99 mmol/L olarak bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi (P<0,05). RS müsabaka öncesi 436,80+73 ms, periyotlar arası 347,60+50 ms ve müsabaka sonrası 326,40+32 ms olarak belirlenmiş olup, D ölçüm değerlerine bakıldığında müsabaka öncesi 815,40+40 ms devre arasında 729,50+95 ms ve müsabaka sonrasında 659,50+53 ms'dir. LA'da yarışmanın bölümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (P<0,05), ayrıca yarışma sırasında RT ve AT değerlerinde bozulmanın (P<0,05) olduğu görülmektedir.
 • Öğe
  The Effects of Acute Vibration with Exercises Applied to the Lower Extremities on Balance Performance
  (Dergi Park, 2023) Ökmen, Mehmet Şerif; Şimşek, Emre
  This study was conducted to investigate the effects of exercises with acute vibration applied to the lower extremities on balance performance. The study included 68 voluntary participants, consisting of 34 male and 34 female athletes specializing in different branches who were students at the Faculty of Sport Sciences at Erciyes University. The participants were randomly divided into three groups, and different protocols were applied in each group. These groups were the exercise (E) group, the vibration + exercise (VE) group, and the control (C) group. Dynamic squats, standing calf raises (static surface), and right and left lunge exercises were performed for 30 s in the E and VE group, while no intervention was made in the C group during the same time. The VE group performed the exercises on the DKN XG10 vibration platform with vibration at 30 Hz, while the E group performed the same exercises on the same platform without vibration. The static and dynamic balance performance levels of the participants were measured using the Biodex Balance System (BBS) before and after the protocols, and the results were statistically compared. In the intragroup comparisons, there were significant differences between the pretest and posttest static balance parameters of the E group regarding their OSI and APSI values (p<0.05). Moreover, in terms of dynamic balance parameters, the OSI and MLSI results (p<0.01) of the VE group and the OSI (p<0.01), APSI (p<0.01), and MLSI results (p<0.05) of the E group varied significantly between the pretest and the posttest. In further studies, it is recommended to investigate the effects of different exercise types, acute vibration applied at different frequencies or durations on balance performance.
 • Öğe
  Investigation of Weight Loss Methods of Wrestlers Fighting in Different Styles and Categories During the Competition Period
  (Dergi Park, 2023) Sarıkaya, Mehmet; Ökmen, Mehmet Şerif; Kılıçarslan, Gökmen; Bayrakdar, Akan
  This research was conducted in order to determine the preferred weight loss methods of wrestlers in the category of juniors, cadets and espoir who compete in Greco-Roman and freestyle wrestling. 215 male wrestlers between the ages of 14 and 17 participated in the study. In order to determine the weight loss methods of wrestlers, the “athlete weight loss methods and effects scale” developed by Yarar et al. (2016) and the personal information form developed by the researchers were used. In the analysis of the data obtained from the wrestlers SPSS package program was used. Independent t test was used from binary comparisons and ANOVA test was used for multiple comparisons. Significance level was accepted as p<0.05. According to the styles variable, it was found that there was a significant difference between free and Greco-Roman wrestlers in the diet sub-dimension of the athlete weight loss and effects scale (p<0.05). According to the category variable, it was determined that there was a significant difference in the diet and ergogenic aids sub-dimensions of the juniors and the espoir (p<0.05). As a result, it is observed in the research findings that wrestlers usually use the diet method as a method of weight loss. It is thought that one of the most appropriate methods to protect the health and athletic performance of athletes is to apply a conscious diet, which will be more advantageous than other methods. In addition, it can be said that wrestlers consciously and healthily apply weight loss methods as they get older.
 • Öğe
  Kayak ve Snowboard Eğitiminin Denge Performansına Etkisinin İncelenmesi
  (Dergi Park, 2023) Ökmen, Mehmet Şerif; Şimşek, Emre
  Bu çalışma daha önce kayak veya snowboard aktivitesine hiç katılmamış bireylerin, bu iki branşın temel teknik ve becerilerini kapsayan 5 günlük bir eğitim süreci sonrasında denge performansları üzerindeki etkisini incelemek ve branşlar arasında karşılaştırma yapmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 26’sı (13 erkek, 13 kadın) kayak grubu, 34’ü (17 erkek, 17 kadın) ise snowboard grubu olmak üzere toplamda 60 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllülerin kayak ve snowboard eğitimlerine başlamadan önce ön test denge ölçümleri yapılmıştır. Ardından Erciyes Kayak Merkezinde 5 gün boyunca kayak ve snowboard gruplarına temel teknik eğitimi verilmiş ve bir gün sonrasında son test denge ölçümleri yapılmıştır. Denge değerlerinin tespiti için Biodex Denge Sistemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programında değerlendirilmiş ve gruplar arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla Mann-Whitney U ve T-Testi, grup içi karşılaştırmalarda ise Wilcoxon testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kayak eğitimi ardından statik ve dinamik tüm denge değerleri anlamlı derecede daha iyi olduğu tespit edilmiştir (p<0,05, p<0,01). Snowboard eğitiminden sonra dinamik OSI ve MLSI değerlerinde anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca snowboard ve kayak gruplarının değerleri karşılaştırıldığında son test statik OSI ve APSI değerlerinde kayakçıların lehine anlamı farklılıkların olduğu görülmüştür (p<0,01). Sonuç olarak, kayak eğitimlerinin hem statik hem de dinamik denge performans bileşenlerini anlamlı derecede olumlu etkilediği, snowboard eğitimlerinin ise dinamik denge üzerinde olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. Branşlar arası karşılaştırılma yapıldığında ise özellikle kayak eğitiminin snowboard eğitimine göre statik dengeyi anlamlı derecede iyileştirdiği söylenebilir.
 • Öğe
  Kadın yüzücülerde akut yorgunluğun denge performansına etkisinin incelenmesi
  (Dr. Levent CEYLAN, 2023) Ökmen, Mehmet Şerif; Sarıkaya, Mehmet
  Bu çalışma kadın sporcularda maksimal tüketici bir egzersiz sonrası oluşan akut yorgunluğun denge performansı üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunuz Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin Antrenörlük eğitimi bölümündeki 4. sınıf yüzme uzmanlık kadın (n=12) öğrencilerinden oluşturulmuştur. Araştırmada zayıf deneysel araştırma modeli (ön test-son test) tercih edilmiştir. Yüzücülerin denge performanslarını belirlemek için Stabilometrik platform, akut yorgunluk oluşturmak içinse koşu bandı üzerinde Bruce protokolü uygulanmıştır. Yüzücülerden alınan ön test ile son test verilerini değerlendirilmesi SPSS 23 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yüzücülerin hem gözleri açık hem de gözleri kapalı ön test ve son test statik denge sağa-sola standart sapma, öne-arkaya standart sapma, sağa-sola salınım hızı, öne arkaya salınım hızı, basınç merkezi çizim analizi ve salınım alanı değerleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). Sonuç olarak, kadın yüzücülere uygulanan tüketici bir egzersiz protokolü sonrası oluşan akut kas yorgunluğunun vücut denge performans değerleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmese de denge performansını üzerinde olumsuz etkisinin olduğu görülmüştür.
 • Öğe
  Spor Masajı
  (Iğdır Üniversitesi, 2018) Gürkan, Alper Cenk; Dalbudak, İbrahim; Bakır, Bahtiyar; Dinç, Ahmet; Türkmen, Mustafa ( Eski Adı: Ghazwan Karaem Ali )
  Masajın 5 bin yıllık bir geçmişi olduğu varsayılıyor. Hint dilinde “masser”, Arapçada” mess”, İbranicede “mashesh”, Yunancada “massein” kelimeleri sıvazlama ve yoğurma anlamına gelir. 19.yüz yılda ise masajla ilgilenen hekim sayılarında yüksek bir artış meydana gelmiştir. Bu dönemde özellikle İsveçli Peter Henre Ling (1778-1839) masaj tekniklerini bilimsel anlamda ilk düzenleyen kişi olarak tarih de yerini almış olup, bu günkü İsveç masajının da bilimsel açıdan temelini atmıştır. Spor masajı ise, klasik masaj ile ilişkili tekniklerin sporcunun sağlığının ve genel durumunun iyileştirilmesi, sportif performansın arttırılması ya da desteklenmesi için kullanılan manipülasyonlardır. Bir başka açıdan, Sporcunun motivasyonunu pekiştirmek, genel ısınma öncesinde özel ısınmasına destek vermek ve aktivite sonrasında toparlanmasını hızlandırmak amacıyla yapılan bir klasik masajı teknikleridir. Klasik masajın temelini İsveçli Peter Henre Lingde sonra A.Hoffa kurgulamıştır. 1893’te yayınladığı kitabında, masaj manipülasyonlarını öfloraj, petrisaj, friksiyon, tapotement ve vibrasyon olarak beşe ayırmıştır. Halen bu teknikler, Hacettepe üniversitesinde fizyoterapi bölümde ders olacakta okutulmaktadır. İlk spor masajı dersi ise Gazi Üniversitesi o zamanki adıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okutulmaya başlamış buranın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde spor masörlüğü kursları açılmaya başlanmıştır. Günümüzde spor masajı birçok kulüpte resmileşmiş ve sportif performansın dışında tedavi yöntemleri olarak da kullanılan oldukça önemli bir destekleyici unsur olmuştur.
 • Öğe
  Investigation of the Effect of Using Surgical Face Masks on Aerobic and Anaerobic Performance of Children During Educational Games
  (2022) Ökmen, Mehmet Şerif; Köroğlu, Yaşar; Sarıkaya, Mehmet
  Aim: This study aimed to examine the effect of participating in educational game activities with and without a surgical face mask on the aerobic and anaerobic performance levels of children aged 12-13. Methods: Two male groups, unmasked (n=22) and masked (n=22), participated in the study. Pre-test post-test experimental model was used in the study. The aerobic performances of the groups were determined by the 20m shuttle test, and the anaerobic performances of the groups were determined by the vertical jump test. After the pretest scores of the groups were taken, educational game activities were applied to both groups three days a week for eight weeks. At the end of the eighth week, post-test scores were obtained. These data were presented as arithmetic mean and standard deviation. Independent sample t test was used to compare independent groups and paired sample t test was used to compare dependent groups. Results: Significance level was set as p<0.05. When the pretest and posttest values of age, height and body weight of the groups were compared between the groups, no significant difference was observed (p<0.005). However, when looked at the ingroup scores, it was observed that there was a significant difference in the body weight values of the masked group (p˂0.001). In addition, there was a significant difference between the pretest and posttest aerobic performance (MaxVO2) scores of both groups within the group comparison (p˂0.001), but no significant difference was found in the groups’ anaerobic performance scores (p<0.005). However, there was no significant difference between the pretest scores between the groups, while a significant difference was observed between the post-test aerobic (p˂0.001) and anaerobic (p<0.005) scores. Conclusion: As a result, children's participation in regular educational games activities both with and without masks contributes positively to their aerobic performance and it can be said that the aerobic (16.69%) and anaerobic (1.01%) performance scores percentages of the masked group improved more than the unmasked group.
 • Öğe
  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  (Dergi Park, 2020) Şimşek, Emre; Ökmen, Mehmet Şerif
  Bu çalışma spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeylerini incelenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören (n=161 erkek, n=146 kadın) 7. Dönem (2019-Güz Dönemi) öğrencilerinden oluşturuldu. Araştırmanın verilerini toplamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Çalışmaya katılan gönüllü öğrencilerin yaş ortalaması 22,34 ± 2,09 yıl, KARRİF-BD Puanı ortalaması ise 16,70 ± 4,71 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen puanların ikili karşılaştırılması sonucunda öğrencilerin yakın çevresinde kalp hastalığı olma (p<0,05), antrenörlük belgesine sahip olma (p<0,05) ve fiziksel aktivite yapma (p<0,01) durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilirken, cinsiyet ve ailede sağlık çalışanı durumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Ölçeklerden elde edilen puanların çoklu karşılaştırılması sonucunda ise not ortalaması (p<0,01) ve fiziksel aktivite sıklığı (p<0,05) durumlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilirken, bölüm durumunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Sonuç olarak, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin KVH risk faktörleri bilgi düzeyinin orta seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca KVH risk faktörleri öğrencilerin not ortalaması, antrenörlük belgesi olma durumu, yakın çevresinde kalp hastalığı olma durumu, fiziksel aktivite yapma durumu ve fiziksel aktivite sıklığı değişkenlerinden etkilendiği tespit edilmiştir. Özellikle not ortalaması yüksek olan öğrencilerin, KVH bilgi düzeyinin de yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle spor bilimleri fakültesinde yeterli bilgi aktarımının gerçekleştiği söylenebilir. Dolayısıyla öğrencilerin, KVH bilgi düzeylerinin artması için verilen ders içeriklerine daha iyi çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiği önerilmektedir.
 • Öğe
  Determination of the Objectives of Motivation to Nature Training with Natural Sports Class
  (Universal Journal of Educational Research, 2019) Kızar, Oktay Kızar; Genç, Harun; Türkmen, Mustafa ( Eski Adı: Ghazwan Karaem Ali )
  The purpose of the present study was to determine the motivating reasons of the students studying at the Department of Physical Education and Sports in Bingöl University in the year 2017 in nature sports classes and in participating trekking. The questionnaire that was used in the study was applied to a total of 87 people 30 of whom were male and 57 were female who were selected with random sampling method among 260 students in 2017-2018 Academic Year in Bingöl. After the literature review for the scale to be used in the study, it was decided that the Participation in Hiking Motivation Scale (PHMS), whose validity and reliability study was conducted by Ekinci, E. in 2012, was used. To analyze the data obtained, the SSPS 22.0 Statistical Package Program was used and the data were classified. The frequency and percentage distributions were carried out with Anova and t-test. According to the results of the t-test analysis made for the data obtained from the students of Bingöl University Physical Education and Sports School, no significant differences were detected between the students in the 5 dimensions that motivated the participation of the students from teaching, training and management departments of the Bingöl University, Physical Education and Sports High School to nature sports classes and trekking activities in terms of gender. No significant differences were found between the environment where the students grew up and economic status variables (p>0.05). As a result, it was determined that there were no significant differences between the social, time, education, observation and health sub-dimensions in motivating the participation of the students of the Physical Education and Sports High School of Bingöl University; it is possible to argue that social, time, education, observation and health sub-dimensions are not an important factor in motivating the participation the students to nature classes and nature sports. Applicable trainings may be included more in curricula to raise awareness on nature sports and on the environment with recreation education system and discipline to motivate students to participate in nature classes.
 • Öğe
  “Çim ile Salon Hokeyi Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Destek Ürünü Kullanma Durumlarının İncelenmesi”
  (Dergipark, 2023) Türkmen, Mustafa; Şahin, Muhammed
  Kişinin yaşına, cinsiyetine, bulunduğu fizyolojik ortama göre uygun miktar kalite ve çeşitte disiplinli, daima ve iktisadi bir şekilde vücuda alınan besinler; yeterli ve dengeli olarak alınmalı bu da gelişmenin ve büyümenin oluşabilmesi ve sağlığın korunması için gereklidir. Dolayısıyla düzgün ve dengeli beslenme insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Sporcu beslenmesi antrenman ve yarışma devreleri dikkate alınarak cinsiyet, günlük fiziksel aktivite ve yapılan spora göre gerekli hesapların yapılarak dengeli ve yeterli olarak besinlerin alınmasıyla sporcu kendisi sağlık açısından koruma altına alması, fiziki açıdan performansını artırabilmesi ve üstün sportif performans sergileyebilmesi için daha ciddi önem taşıyan bir konudur. Farklı beslenme alışkanlıkları ile birlikte en önemli sağlık problemlerinden biri olan dengesiz beslenme; Yetişkinler kadar çocukları da etkiler. Yapılan çalışmalarda çocuklarda yetersiz beslenme alışkanlığı ve beslenme bilgi eksikliği, ileri yaşlarda yüksek tansiyon, kalp hastalıkları başta olmak üzere, obezite diyabet, gibi kronik hastalıklara yakalanma oranını 40’lı yaşlardan 10’lu yaşlara kaymasına neden olmakta, gelecek kuşaklar için de büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle dengeli beslenme ve spor alışkanlıklarının çocukluk çağında başlaması gerekliliği önemli bir konudur. Bu çalışma, Salon Hokeyi ile Çim (Açık Alan) Hokeyi branşı sporcularının beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması beraber bilgi seviyelerinin de incelenmesi ve Bu iki grup arasındaki farkları karşılaştırmak için yapılmıştır. Araştırmaya 39 kadın 76 erkek toplam 115 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Bu çalışmamızda beslenme alışkanlıklarının belirlenebilmesi için daha önce yapılmış bilimsel çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen, 6 kişisel bilgi sorusu, 16 beslenme alışkanlığı sorusu ve 9 beslenme destek ürünü kullanma durumu olmak üzere toplam 31 sorudan oluşan yücel (2017) tarafından geliştirilen ve güvenilirlik oranı 0,737 yani %73,7’ olarak tespit edilen “beslenme alışkanlıkları ve beslenme destek ürünü kullanma” anket formu kullanılmıştır. Google form formatında online olarak hazırlanarak örneklem grubundaki sporculara ulaştırılıp doldurmaları sağlanmıştır. Normallik analizleri Kolmogorov-Smirnov testi ile sınandı. Verilerin analiz edilmesinde İkili değişkenler için "Bağımsız örneklemler t-testi", ikiden fazla değişken için "Tek Yönlü ANOVA" testi kullanıldı. Tüm istatistiksel analizler IBM Statistics (SPSS, version 25.0, Armony, NY) paket programı ile yapılmıştır. Veriler ortalama±standart sapma (x̄±ss) olarak ifade edildi ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.Sonuç olarak salon hokeyi ile çim hokeyi sporcularının beslenme alışkanlıklarının iyi düzeyde olmadığı; beslenme sorunlarının olduğu görülmektedir. Beslenme bilgisi ve beslenmeye yönelik yapılan bilimsel çalışmalar ile birlikte sporcuların ve antrenörlerin seminerler, kurslar vb. ile beslenme eğitimi konusunda bilinçlendirilmelerinin ve medyada bu önemli konunun sürekli üzerinde durulmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
 • Öğe
  The Effect of Participation in Educational Games Activity on Respiratory Values and Anthropometric Properties in Children
  (2021) Köroğlu, Yaşar; Ökmen, Mehmet Şerif
  Aim: In this study, it was aimed to examine the anthropometric properties and respiratory parameter values of students between the ages of 10-11 who regularly participate in educational games. Methods: 34 students studying, İncesu Kızılören Parlaklar Secondary School, voluntarily participated in the study. While the experimental group (n=18) participated in educational game activities three days a week along with physical education lessons for five weeks, the control group (n=16) attended only physical education lessons. They did not participate in the educational game activities. Two measurements were carried out to the students as pre-test and post-test. Results: While the anthropometric measurements of the students participating in the study were measured with the Tanita measuring device, their respiration values were determined with a spirometer. Data are shown as arithmetic mean and standard deviation. A dependent sample t-test was used to compare independent groups and also paired sample t-test was used to compare dependent groups. The significance level was determined as (p<0.05). In the study, it was seen that there was a significant difference in body fat mass, lean body mass (FFM), total body fluid (ibw) values of the experimental group (p<0.05), while only a significant difference was found in basal metabolic rate (bmh) values in the control group. In the respiratory function values, the forced vital capacity (fvc), the air volume removed in the first second of forced expiration (fev1) of the experimental group. While the difference in peak expiratory flow (pef) and maximum voluntary ventilation (mvv) values were found to be significant, fev1, pef, and mvv values were found to be significant in the control group (p<0.05). Conclusion: It was seen that educational games had a positive effect on anthropometric measurement and respiration values in primary school students aged 10-11 years. We think that increasing the time of the physical education lessons and sparing more time to educational games, explaining the importance of educational games to physical education teachers, school administration, and students, and regular educational game competitions will make a significant contribution to the development of children.
 • Öğe
  Spor bilimleri öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyi ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
  (Dergi Park, 2023) Sarıkaya, Mehmet; Ökmen, Mehmet Şerif; Bağcı, Emre
  Bu araştırma; spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapıldı. Araştırma Erciyes ile Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde; Beden Eğitimi ve Spor, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören (n=400) öğrencilerinden oluşturuldu. Veri toplama araçları olarak; kişisel bilgi formu, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA-KF) ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 paket programı kullanıldı. Elde edilen verilere göre, fiziksel aktivite düzeyinin; cinsiyet, branş, bölüm ve sınıf değişkenleri açısından anlamlı farklılıkların olduğu tespit edildi (p<0.05). Uyku kalitesinin ise sadece cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edildi (p<0.05). Ayrıca fiziksel aktivite düzeyi ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edildi (p>0.05). Sonuç olarak, spor bilimleri öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin yüksek olduğu, fiziksel aktivite düzeyinin cinsiyet, branş, bölüm ve sınıf değişkenlerinden, uyku kalitesinin ise sadece cinsiyet değişkenin ise açısından fark olduğu tespit edildi. Ayrıca fiziksel aktivite ve uyku arasından anlamlı bir ilişkinin olmadığını araştırmamızın örneklem grubunun spor bilimleri öğrencisi olmasında fiziksel aktivite seviyelerinin yüksek olması sonucu etkileyebileceğini, fiziksel aktivite ve uyku arasındaki ilişkinin değişik açılardan da ele alınması gerektiği düşünülmektedir.
 • Öğe
  Koronavirüs (COVİD-19) salgın sürecinde evde kalan ilkögretim öğrencilerinin yeme tutumu ve davranışları ile depresyon durumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
  (Dergi Park, 2021) Köroğlu, Yaşar; Ökmen, Mehmet Şerif; Taştan, İsa
  Covid-19 salgını dünyada ve ülkemizde hızla yayılarak milyonlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemiştir, etkilemeye de devam etmektedir. Hatta ölümle sonuçlanan vakalara neden olmuştur ve bu durum artarak devam etmektedir. Salgının, kişiler üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyolojik gibi çok yönlü olumsuz etkileri olmuştur. Salgından korunabilmek için alınan tedbirlerden biride vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilerek, kişilerin evde kalmalarının sağlanmasıdır. Evde kalmak zorunda olan ilköğretim öğrencilerinin yeme tutum ve davranışları ile depresyon durumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna 44 erkek ve 49 kadın olmak üzere toplam 93 ilköğretim öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için kişisel bilgi formu, Hollanda yeme davranışı (DEBQ) ve CES-Depresyon (CES-D) anketleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstergeleri Kolmogorov-Smirnov testi, Q-Q Plots ve histogram grafikleriyle incelenmiş ve verilerin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir. Verilerin istatistiki analizinde ölçeklerden alınan puanların ikili karşılaştırmalarında Independent Sample T-Testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında One Way Anova Testi ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti içinse Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Değişkenler arasında anlamlılık derecesi 0.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak, covid-19 salgını ilköğretim çağında okuyan öğrencilerin etkilediği, yeme tutum ve davranışlar, fiziki görünümleri ve depresyonlarını olumsuz bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Sporcuların Yaralanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  (Dergi Park, 2023) Ökmen, Mehmet Şerif; Sarıkaya, Mehmet
  Amaç: Bu araştırmanın amacı, Mardin ilinde aktif erkek sporcuların yaralanma kaygı düzeylerini farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Materyal ve Metot: Araştırmaya 18-26 yaş aralığından toplam 453 sporcu katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması için Rex ve Metzler’in (2016) geliştirdiği, Caz ve ark., (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 programı ile Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H ve Tamhane’s T2 testleri kullanılmıştır. Bulgular: Sporcuların yaralanma kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında; yaşa göre zayıf algılanma kaygısı, eğitim durumuna göre hayal kırıklığına uğrama kaygısı, spor yapma düzeyine göre yeteneğini kaybetme kaygısı ile acı çekme kaygısı, sporla ilgilenme yılına göre zayıf algılanma kaygısı ile acı çekme kaygısı, haftalık antrenman sayısına göre yeteneğini kaybetme kaygısı, zayıf algılanma kaygısı ile acı çekme kaygısı ve yaşanılan sakatlık süresine göre yeteneğini kaybetme kaygısı, acı çekme kaygısı ile yeniden yaralanma kaygısı alt boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak sporcuların yaş, eğitim durumu, spor yapma düzeyi, sporla ilgilenme yılı, haftalık antrenman yapma sayısı ve yaşanılan sakatlık süresi değişkenlerinin yaralanma kaygılarının bazı alt boyutları üzerinde farklılıklara neden olduğu görülmüştür. Sporcuların yaralanmaya kaygıları hakkında antrenörlere bilgi verilmesi gerektiği, hatta sporcuların bu kaygılarının giderilmesi konusunda antrenörler ile spor psikologların iş birliği içerisinde çalışmasının faydalı olabileceği önerilebilir.
 • Öğe
  Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutumları ile Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Mardin İli Örneği)
  (Dergi Park, 2023) Ökmen, Mehmet Şerif
  Bu araştırma Mardin’de öğrenim gören lise öğrencilerinin fiziksel aktiviteye karşı tutumları ile obezite farkındalık düzeylerinin incelemesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mardin il ve ilçelerinde öğrenim görmekte olan lise öğrencileri arasından basit rastgele örnekleme metoduyla seçilmiş 339 erkek ve 315 kız olmak üzere toplam 654 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Obezite Farkındalık Ölçeği (OFÖ) ve Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği (BDFAÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 programı ile Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Tamhane’s T2 ve Spearman korelasyon testleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, BDFAÖ; cinsiyet (öz düzenleme), yaş (sonuç beklentisi, öz düzenleme, kişisel engeller ve BDAFÖ toplam puan) ve sınıf (öz düzenleme, kişisel engeller ve BDAFÖ toplam puan) değişkenleri açısından anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). OFÖ’nde ise yaş ile sınıf (obezite farkındalığı, beslenme, fiziksel aktivite ve OFÖ toplam puan) değişkenlerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ayrıca BDAFÖ ile OFÖ arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (p>,000). Sonuç olarak, Mardin ilindeki lise öğrencilerin fiziksel aktiviteye karşı tutumları cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerinden, obezite farkındalıkları ise yaş ve sınıf değişkenlerinden etkilenmesiyle beraber fiziksel aktiviteye karşı tutum ile obezite farkındalığın alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz.
 • Öğe
  Examination of the Effect of Badminton Education on Physical and Selected Performance Characteristics
  (Prof. Marjorie Platt, 2019) Genc, Harun; Türkmen, Mustafa ( Eski Adı: Ghazwan Karaem Ali)li )
  This study was conducted on a total of 16 female students studying at the 1st grade of Bingöl University, School of Physical Education and Sports. Students participated in the study voluntarily and divided into 8 experimental groups (EG) and 8 control groups (CG). In the study, height, body weight, dominant hand grip strength, non-dominant hand grip strength, back strength, leg strength, 30-meter speed running, flexibility measurement, vertical jump, long jump tests were applied to the experimental and control groups as pre-test and post-test. Statistical analysis of the study was performed using SPSS 22.0 program. The analysis of the data in-group and intergroup measurements were performed by MANOVA and p < 0.05 was taken as statistical significance level. While there was no statistically significant difference between the experimental group and the control group in terms of pre-test measurement results, there was a statistically significant difference in body fat percentage, body weight, body mass index value in favor of EG in physical measurements after 8-week training. Also, in terms of performance characteristics, according to the post-test measurement results, the differences between experimental and control group dominant hand strength and non-dominant hand strength, 30 m speed average was significantin favor of EG, and again the difference between long jump and vertical jump tests was statistically significant in favor of EG in final test measurement results. As a result, it can be said that 8-week basic badminton training has positive effects on female students both physically and physiologically.
 • Öğe
  Comparison of physical fitness of turkish and iraqi sedentary boys
  (Dergipark, 2018) Genç, Harun; Türkmen, Mustafa ( Eski Adı: Ghazwan Karaem Ali ); Kılıçarslan, Gökmen
  In this study, it is aimed to compare the anthropometric and physical fitness values of Turkish and Iraqi sedentary boys who were educated in 2017-2018 education year. A total of 68 boys, aged 13,60 + 0,60 with 35 Turkish and 13,81 + 0,84 with 33 Iraqi, who had no health problems and no disadvantages in entering the physical education course, participated voluntarily. Anthropometric measurements (age, height, weight, body mass index) of the boys participating in the study were taken. Eurofit Test Battery tests (flamingo balance test, sit-in flexibility test, standing long jump test, paw force test, shuttle test, twisted arm hanging test, disk touch test, 10 × 5 meter agility running test, and vo2 max shuttle running test). The arithmetic mean and standard deviation of all measurements are calculated. Statistical analyzes of the measurements were made in the SPSS 22 program. Regular measurement of physical fitness values, including the physical and anthropometric characteristics of secondary school children, can be used to monitor the physical fitness levels and to set national norms by arranging criteria related to the physical characteristics of students. In addition to this, it can also contribute to the healthy growth of children, to the efficient human power and to the selection of qualified athletes.
 • Öğe
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN, TAKIM SPORU YAPAN BİREYLERDE GÖRÜLEN SAKATLIK TÜRLERİNİN İNCELENMESİ (MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  (Mehmet ILKIM, 2023) Türkmen, Mustafa
  Spor aleminde gün geçtikçe gelişmeler meydana gelerek ve daha yüksek enerji harcayarak ve çeşitli riskler altına sportif aktiviteler devam ettirilmektedir. Özellikle bilinçsiz ve yenme arzusuyla alınan riskler çeşitli sakatlıklara neden olmaktadır. Bu sakatlıklar bazı kısa sürede iyileşmesi sonucunda çok ciddi sakatlık olmayan olarak adlandırılır bazıların iyileşme süreci 8-21 gün arasında olduğu nedeniyle orta ciddiyette olan bir sakatlık olarak değerlendirilir bazıların iyileşme süreci uzun süre gerektirdiği için çok ciddi sakatlık olarak ifade edilir. Bu sakatlıkların görünmesi ve türlerinin incelenmesi için bu çalışma amaçlanmıştır. Çalışmaya farklı branşlarla uğraşan toplamda (225) sporcu katılmış olup aralarından (180) sporcu sakatlık geçirmiştir. Katılımcılar arasında en yüksek (20) yaş olarak (43) sporcu katılmıştır. Branşlar arasında en yükse futbolcular (87) sporcu en düşük ise hentbol branşıyla uğraşan (8) sporcu katılmıştır. Kişisel özelliklerine bakıldığında en yükse cesur (83) sporcu en düşük aceleci (12) sporcu katılımıyla ortaya çıkmıştır. Sporcuların sakatlıklarına en fazla neden olan faktörlerin başında rakibin darbesi (n= 77: % 42,77) olarak olmuştur. En az neden olan faktörlerse koruyucu araç gereçlerin yetersizliği (n= 6: 3,33) olarak belirlenmiştir. En çok sakatlık geçiren sporcular futbolcular olarak n=89 (%49,4) olarak ortaya çıkmıştır. En az sakatlık geçiren sporcular ise voleybolcular n= 9 (%5) olarak tespit edilmiştir. Sakatlığa sebep olma nedenlerinin en yüksek oranı ters ve ani hareket etme, sakatlanan sporcu sayısı (73) %40.55 olarak ortaya çıkmıştır. En düşük sakatlık geçiren sporcu sayısı ise (13) %7.22 diğer olarak ortaya çıkmıştır.