Turist Rehberliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Detay Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu kitap turizm alanında kariyer yapmak isteyen bireylerin sektöre ilişkin bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve bu bireylerin doğru yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda kitabın içeriği turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve departmanları, kurum ve kuruluşlar, sektörle doğrudan ilişkili diğer endüstrilerdeki alternatif kariyer seçeneklerinin bölümlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Turizm alanında öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra kariyer hedeflerini bu doğrultuda şekillendirmek isteyen tüm bireyler kitabın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Zenginleştirilmiş okuma tekniği (Augmented Reading) kullanılarak hazırlanan bu kitapta okuyucunun turizm sektöründeki kariyer alternatiflerine ilişkin detaylı bilgileri içeren bölümler yer almaktadır. Bununla birlikte bu bölümlerin içeriğine uygun olarak kariyerinde rol model olabilecek kişilerle görüşme yapılmış ve görüşmeye ilişkin video kayıtları kitap için oluşturulan bir YouTube kanalı aracılığıyla karekod halinde ilgili bölüme yerleştirilmiştir. Rol modellerden elde edilen videoların dijital platforma aktarılarak akıllı telefon veya tabletler aracılığıyla karekod halinde ulaşılabilirliği sağlanmıştır. Böylece okuyucunun bölümde yer alan kariyer alternatifine ilişkin bilgileri edinmesinin yanı sıra rol modellerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması hedeflenmiştir. Turizmde Kariyer Alternatifleri kitabı, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, departmanlar ve diğer seçenekler ile beş ana bölüm kapsamında otuz alt bölüm ve seksen iki rol model videosundan oluşmaktadır. Sürekli olarak değişen ve gelişen yapısı itibariyle gelecekte ek kariyer seçeneklerine olanak sağlayabilecek olan turizm sektörünün mevcut durumdaki kariyer alternatifleri belirlenerek ilgili ana başlıklar altında okuyucuya aktarılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Turizmde Kariyer Alternatifleri

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye