II. Ürün Soya Çeşitlerinin [Glycine max (L.) Merrill] Farklı Yetişme Dönemlerinde Ölçülen Fizyolojik Parametreleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Farklı olgunlaşma grubunda yer alan 13 soya çeşidinin yer aldığı çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre, üç tekrarlamalı olarak 2019 yılında Şırnak ili İdil ilçesinde yürütülmüştür. Çalışmada çiçeklenme başlangıcında (R1) ve tohum olum döneminde (R5) ölçülen klorofil içeriği (SPAD), yaprak alanı (YA), yaprak alan indeksi (YAİ) ve yaprak büyüme oranı (YBO) özellikleri incelenmiştir. SPAD değeri R1’de 35.35-42.20 ve R5’de 42.33-36.5; YA özelliği R1’de172.33 cm2 -41.66 cm2 , R5’de198.66 cm2 -46 cm2 ; YAI özelliği R1’de 2.46 cm2 /cm2 -1.14 cm2 /cm2 , R5’de 6.75 cm2 /cm2 -3.34 cm2 /cm2 arasında değişim göstermiştir. İncelenen fizyolojik ölçümler arasında YAI (R5) ile YBO arasında (r=0.908) olumlu ve %0.1 düzeyinde ve YA (R1) ile YA (R5) arasında (r = 0.544) olumlu ve %1 düzeyinde önemli ilişki olduğu görülmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

SPAD, yaprak alan indeksi, yaprak alanı, çeşit, korelasyon

Kaynak

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

1

Künye