Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

dc.authorid0000-0002-4732-9503en_US
dc.authorid0000-0002-6856-9389en_US
dc.authorscopusid57195249263en_US
dc.authorwosidhttps://www.webofscience.com/wos/author/record/HKF-4514-2023en_US
dc.contributor.authorUtli, Hediye
dc.contributor.authorDinç, Mahmut
dc.contributor.authorBütün, Ahmet
dc.date.accessioned2023-12-15T20:18:19Z
dc.date.available2023-12-15T20:18:19Z
dc.date.issued13/07/2023en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.description.abstractAmaç: Araştırmada, Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Mart-Eylül 2022 tarihleri arasında, 265 hemşirelik öğrencisi ile metodolojik bir araştırma olarak yürütüldü. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, faktör analizi yöntemleri ve korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Katılımcı öğrencilerin yaş ortalaması 22,21±2,42 yıldır. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksinin 0,87-1,00 aralığında olduğu saptandı. Ölçeğin, doğrulayıcı faktör analizinde uyum indekslerinin kabul edilebilir uyuma sahip olduğu belirlendi. Ölçeğin orijinal çalışmasında bildirilen altı faktör (yüz ve boyun, göz, kardiyovasküler, kulak, burun ve boğaz, göğüs ve diğer beceriler), Türkçe versiyonunda da doğrulandı. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha değerinin 0,986 olduğu saptandı. Ölçeğin test-tekrar test arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar, orta güçte ve pozitif korelasyon olduğu bulundu (r= 0,514; p=0,000). Sonuç: Kırk sekiz maddelik ve altı alt boyuttan oluşan “Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği” Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.en_US
dc.identifier.citationUTLİ, H., DİNÇ, M., & BÜTÜN, A. (2023). Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 327-335.en_US
dc.identifier.endpage335en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage327en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/78150/1170788#article_cite
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4859
dc.identifier.volume8en_US
dc.institutionauthorUtli, Hediye
dc.institutionauthorBütün, Ahmet
dc.language.isotren_US
dc.publisherİzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journalen_US
dc.relation.ispartofİzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizik muayeneen_US
dc.subjecthemşirelik öğrencisien_US
dc.subjectöz yeterliken_US
dc.titleHemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Hemşirelik Lisans.pdf
Boyut:
259.6 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
PDF
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: