Okul Türüne Göre Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi: Batman İli Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-05-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı okul türüne göre lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Batman il merkezinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen altı tür lisede öğrenim gören toplam 376 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ)” ile toplanmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri ve t-testi ile ANOVA’ dan yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda; öğrencilerin sportmenlik davranışlarını daha çok “uygun davranışlar sergileyerek” gösterdikleri görülmüştür. Her iki faktörde öğrencilerin sportmenlik davranışları cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı olarak değişmezken, okul türüne göre “uygunsuz davranışlardan kaçınma” faktöründe, lisanslı sporcu değişkenine göre ise “uygun davranışları sergileme” faktöründe anlamlı olarak değişmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Beden Eğitimi, Lise, Öğrenci, Sportmenlik Davranışı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye