GELENEKSEL HİNT GÜREŞİ KUSHTİ VE MUKANA

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI-III

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Güreş, insanlık tarihinin önemli sporlarından biridir. Güreşin ortaya çıkmasında zorlu doğa koşulları önemli rol oynamıştır. İnsanlar zorlu hayat koşularında hayatta kalabilmek için hayvanların bir birleri ile nasıl mücadele ettiklerini gözlemleyerek onları örnek alırlar. İlke insanların hayvanları gözlemleyerek öğrendikleri mücadele şekilleri güreş sporunun doğuşuna yol açar. Milattan önceki dönemlerde güreşin önemli bir spor olmasındaki birincil etkenlerden birisi de askeri eğitimin bir parçası olmasıdır. Geleneksel Hint güreşi Kushti’dir. Bu güreş şekli (daw, pech ve pantra) olarak isimlendirilen 3 bölümden oluşur (atak, karşı atak ve duruş). Geleneksel Hindistan güreşi, Hindistan’ın Kuzey bölümünde Vedic zamanından beri bilinen ve oldukça yaygın olan bir spor dur. Yapılan bu çalışmanın amacı, Hindistan toplumunun geleneksel güreşi olan Kushti ve Mukana’yı tanıtmaktır. Yapılan bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem doğrultusunda, farklı kütüphanelerden ve elektronik ortamda konuyla ilgili; dergi, kitap ve tezlere ulaşılarak konuyla ilişkisi olanlar seçilip çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, Hint toplumunda güreşin önemli bir yere sahip olduğu ve geçmişinin M.Ö. 1500’lere kadar dayandığı belirlenmiştir. Ayrıca Hint mitoloji ve destanlarında güreşten bahsedildiği belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Geleneksel Hint Güreş, Kushti, Mukana.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye