Normozoospermik Fertil Bireyler ile Oligozoospermik, Şiddetli-Oligozoospermik, Oligoastenozoospermik, Azoospermik ve İdiyopatik Bireylerde Natural Killer Hücre Aktivitesinin Araştırılması

dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0002-1693-6378en_US
dc.authorscopusid55910059600en_US
dc.authorwosidA-7403-2014en_US
dc.contributor.authorÖzmen, Mehmet Ferit
dc.contributor.authorAfşin, Muhammet
dc.contributor.authorŞeker, Uğur
dc.contributor.authorYavuz, Dilek
dc.contributor.authorBademkıran, Muhammed Hanifi
dc.contributor.authorYıldırım, İbrahim Halil
dc.contributor.authorCirit, Ümüt
dc.date.accessioned2024-01-17T08:50:03Z
dc.date.available2024-01-17T08:50:03Z
dc.date.issued11.08.2023en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGiriş: İnfertilite çiftleri ve toplumu birçok açıdan olumsuz etkileyen ve gittikçe yaygınlaşan bir sağlık problemidir. Bu problemlerin %30-40’ının erkek kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Amaç: Farklı derecelerde infertilite problemi olan erkek bireyler ile normal sperm sayısı ve konsantrasyonuna sahip bireylerde (normozoospermi) doğal öldürücü (Natural Killer: NK) hücre aktivitesinin değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Sperma analizleri sonucu oligozoospermi, şiddetli-oligozoospermi, oligoastenoozospermi, azoospermi ve idiopatik olduğu belirlenen bireyler ile normozoospermi teşhisi konan bireylerden (n:120) alınan kan numunelerinden NK hücre aktiviteleri ölçüldü. Bulgular: Yapılan ölçümler sonucunda normozoospermi grubu en düşük değer (544.46 pg/ml) alırken şiddetli oligozoospermi grubundan en yüksek değer (1005.90 pg/ml) alınmıştır. NK hücre aktivitesi ise oligozoospermi, oligoastenozoospermi, azoospermi ve idiyopatik gruplarda sırasıyla 797.60 ± 428.55 pg/ml, 905.34 ± 430.60 pg/ml, 757.66 ± 541.16 pg/ml ve 639.44 ± 385.50 pg/ml olarak ölçüldü. Şiddetli oligozoospermi grubu ile diğer gruplar arasında NK aktivitesi farkı önemli (p<0.05) bulunurken diğer gruplar arasındaki farklar önemli bulunmamıştır (p >0.05). Sonuç: İnfertilite derecesi şiddetli oligozoospermi olan bireylerde NK hücre aktivitesinin normozoospermi, oligozoospermi, oligoastenozoospermi, azoospermi ve idiopatik gruplarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Infertility is a health problem that negatively affects couples and society in many ways and is becoming increasingly common. It is estimated that 30-40% of these problems are caused by men. Aim: It was aimed to determine whether natural killer (Natural Killer: NK) cell activity changes in male individuals with different degrees of infertility problems and in individuals with normal sperm count and concentration (normozoospermia). Materials and methods: NK cell activities were measured from blood samples taken from individuals who were determined to be oligozoospermia, severe-oligozoospermia, oligoastenoozospermia, azoospermia and idiopathic as a result of semen analysis with from individuals diagnosed normozoospermia (n:120). Results: NK cell activity in blood was observed as the lowest in normozoospermia (544.46 pg/ml), but the highest value measured in severe oligozoospermia group (1005.90 pg/ml). On the other hand, NK cell activity was measured 797.60 ± 428.55 pg/ml, 905.34 ± 430.60 pg/ml, 757.66 ± 541.16 pg/ml and 639.44 ± 385.50 pg/ml in oligozoospermia, oligoastenozoospermia, azoospermia and idiopathic groups respectively. While the difference in NK activity between the severe oligozospermia group and the other groups was significant (p<0.05), the differences between the other groups were not significant (p >0.05). Conclusion: It was determined that NK cell activity was higher in individuals with severe oligozoospermia than normozoospermia, oligozoospermia, oligoastenozoospermia, azoospermia and idiopathic individuals.en_US
dc.identifier.doi10.58252/artukluder.1260015en_US
dc.identifier.endpage221en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage218en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.58252/artukluder.1260015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5689
dc.identifier.volume3en_US
dc.institutionauthorŞeker, Uğur
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofArtuklu International Journal of Health Sciencesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnfertiliteen_US
dc.subjectNK aktivitesien_US
dc.subjectNormozoospermien_US
dc.subjectŞiddetli oligozoospermien_US
dc.titleNormozoospermik Fertil Bireyler ile Oligozoospermik, Şiddetli-Oligozoospermik, Oligoastenozoospermik, Azoospermik ve İdiyopatik Bireylerde Natural Killer Hücre Aktivitesinin Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of Blood Natural Killer Cell Activity in Normozoospermic Fertile, Oligozoospermic, Severe-Oligozoospermic, Oligoastenozen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Full text.pdf
Boyut:
251.03 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam metin
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: