Arap Belağatı Geleneğinde Fesahet Kritiği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Summer 2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

مجلة بلاد ما بين النهرين (JMS)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Şüphe yok ki, ifadede ölçü ve estetik (fesâhat) söz güzelliğinin en önemli sırlarından biridir ve bu sırların açığa çıkarılması gerekir. Konuya ilişkin birbiriyle tamamen zıt farklı görüşler olmakla birlikte fesâhat kavramına netlik kazandırmak ısrarla talep edilen bir şeydir. Belâgat ve ona dair bilim dallarını ele alan araştırmalara nispeten bu konu özellikle de geç dönem edebiyatçılar ve onların modern dönemdeki takipçileri tarafından ihmal edilen ve yeterince hakkı verilmeyen bir konudur. Bu makalede betimleyici usule uygun olarak öncelikle erken devir Arap edebiyatçılarının tanımlarını zikrederek fesahat kavramına açıklık kazandırmaya çalıştık ve ardından fasih kelâmın özelliklerini kelime-cümle ve lafız-mana ile ilişkileri bağlamında ele aldık. Sonra da fesahat kavramının anlam çerçevesini daha belirgin hale getirmek için mukayese üslubuna başvurarak makalemizi sonlandırdık.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Edebi Eleştiri, Fesâhat, Arap Belagatı

Kaynak

dergi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

2

Künye