Şanlıurfa yı Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

04.10.2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Motivasyon, turistlerin belirli seyahat yerini veya turizm faaliyetlerini seçme nedenlerini açıklayabilmek adına önemli ve dolayısıyla destinasyon yönetimi ve pazarlamasının etkinliği açısından faydalı bir olgudur. Bu çalışmada temel amaç Şanlıurfa’yı ziyaret eden turistlerin hangi motivasyonlara sahip olduğunun belirlenmesidir. Şanlıurfa’yı ziyaret eden turistlerin profillerinin ve seyahat alışkanlıklarının neler olduğu da araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada nicel yaklaşım çerçevesinde veriler üç bölümden oluşan anket formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen aylarında (Eylül, Ekim ve Kasım 2019) toplanmıştır. Toplam 400 geçerli anket analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın veri analizi sonucu, Şanlıurfa’yı seyahat eden turistlerin motivasyonlarının ‘kültür ve öğrenme’, ‘rahatlama’, ‘Şanlıurfa dokusu’ ve ‘sosyalleşme/saygınlık kazanma’ olmak üzere dört boyuttan oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma kapsamında seyahat motivasyonlarının demografik özellikler ve seyahat alışkanlarına göre farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye