Hıristiyanlık Tarihine Giriş

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mensuplarının sayısı bakımından iki milyarı aşan müntesibiyle dünya nüfusunun üçte birini temsil eden Hıristiyanlık; Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliselerinden müteşekkil üç büyük mezhep ve küçük çapta birçok tarikattan meydana gelen evrensel semavî bir dindir. Hıristiyanlığın doktrinel kaynakları göz önüne alındığında, Îsâ-Mesîh anlayışı üzerine temellenen bir inanca sahip olduğu görülmektedir. Temel doktrini Ahd-i Cedîd (Yeni Ahid)’de şekillenen bu inanca göre: Tanrı ile aynı cevherden olan Îsâ-Mesîh, hem onun biricik oğlu hem de tüm insanlığın kurtarıcısıdır. Tanrı insanlığı aslî günahtan kurtarmak üzere oğlunu yeryüzüne göndermiş, o da ilâhî plân gereği insanlığı kurtarışının sembolü olarak önce çarmıha gerilmiş, ölümünden üç gün sonra dirilerek göğe yükselmiş ve Baba Tanrı’nın sağındaki yerini almıştır. Hıristiyan inancının merkezinde bulunan bu doktrin, Hıristiyan teolojisi içerisinde zaman zaman değişik görüşlerin ortaya çıkmasına ve kristolojik tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hristiyanlık, Tarih, Din, Yahudilik

Kaynak

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çelik, S. (2023). Hıristiyanlık Tarihine Giriş (1. baskı). Mardin Artuklu Üniversitesi.