REKREASYON LİDERLİĞİ VE TURİST REHBERLİĞİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Mayıs, 2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çizgi Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde rekreatif faaliyetlere olan talebin artması ile beraber turizm çalışanlarına da farklı rol ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu sorumluluğun yüklendiği sektör çalışanlarının başında turist rehberleri gelmektedir. Turist rehberleri tur boyunca ziyaretçiler ile ilgilenen ve iletişim halinde olan turizm çalışanları olmaları sebebiyle rekreatif faaliyetlerin gerçekleştiği esnada da çeşitli rol ve sorumluluklar mesleklerine atfedilmektedir. Bu bağlamda rekreatif faaliyetlerin doğru ve etkili ilerleyebilmesi bir yol gösterici ile mümkün olmaktadır. Rekreasyonel liderlik kavramı bu noktada turist rehberliği ile ilişkilendirilmiştir. Turist rehberlerinin tur boyunca liderlik yaptığı göz önünde bulundurulduğunda rehberlik mesleği açısından önemi yadsınamaz nitelikte önemli sektör çalışanlarıdır. Rekreasyonel liderlik ve turist rehberlerinin liderliklerini anlamak için öncelikle her birine atfedilen özellikleri rolleri ve sorumlulukları belirlemek önem arz etmektedir. Bu bölüm kapsamında rekreasyonel liderlik ve turist rehberlerine ilişkin sorumluluk ve rollerin çerçevesi belirlenerek rekreasyonel liderlerin ve turist rehberlerinin mesleki açıdan birbirleriyle bir bütün içinde gelişim gösterdiklerini açıklamak amaçlanmaktadır. Turist rehberleri onlara atfedilen rollerin yanında açık ve kapalı rekreatif etkinlikler ile rekreasyonel liderlik de yapmaktadırlar. Bu bağlamda rekreasyonel liderliğin gerektirdiği rolleri ve sorumlulukları da üstelenmeleri gerekmektedir. Turist rehberlerinin rollerinin rekreasyonel liderlerin rollerinden farklılaştığı noktalar bulunmasına karşın ortak pek çok faktörün olması bu liderlerin aynı amaçlar doğrultusunda hareket etmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Böylelikle boş zaman yaratan bireyler rekreatif etkinliklerde, turistler ise tur gruplarında ziyaretleri esnasında motive şekilde ve tatmin olmuş biçimde destinasyondan ayrılacaklar bunun yanı sıra doğa ve çevreyi koruma odaklı hareket eden liderler kültürel mirasın ve ekolojik dengenin bozulmaması adına da ortak bir paydada buluşmuş olabileceklerdir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

REKREASYON VE TURİZM ARAŞTIRMALARI

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye