Bacterial Isolation and Antibiotic Susceptibility Test Results from Burn Wound Infection in the Southeastern Anatolia Region of Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

17.01.2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

This study was conducted to find the bacterial profile isolated from the wound areas of the patients hospitalized in our burn center, which is the only one in our region and to find the sensitive antibiotics to be used in the treatment. In this study, the culture reports of 395 patients, whose wound culture results were (+), obtained from 1415 patients hospitalized in Gazi Yaşargil Training and Research Hospital burn center between January 2010 and January 2020, were included. Of the 394 patients, 217 (55%) were male and 117 (45%) were female. The average age of the patients is 12,86±17,34 years. The average burn degree is 2,67. In the wound culture results, 70,55% of gram (+) and 28,68% of gram (-) bacteria were found. Candida albicans were found in wound culture growth results with a rate of 0,07%. The most common gram (+) pathogen is Staphylococcus aureus with 23,09% (n: 91). In our study, the resistance rate of Staphylococcus aureus to methicillin was 20,31%. The most common gram (-) pathogen was E. coli with 9,13% (n: 36) and Pseudomonas aeruginosa with 9,13% (n: 36). Gram (+) organisms were mostly isolated with a rate of 78,95% in the culture results of patients who needed intensive care clinically due to infection. Staphylococcus aureus is the most common bacteria with 21,05%. As a result of our study, it was found that the most common cause of burn infection in our region was S. aureus, P. aeruginosa, and E. coli. We hope that the use of broad-spectrum antibiotics that can be effective against these bacteria will contribute to clinical treatment until culture results are available.
Bu çalışma, bölgemizde tek olan yanık merkezimizde yatan hastaların yara bölgelerinden izole edilen bakteri profilini ve tedavide kullanılacak uygun duyarlı antibiyotikleri bulmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada Ocak 2010-Ocak 2020 tarihleri arasında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezinde yatan 1415 hastanın (+) yara kültürü sonucu alınan 395 hastanın kültür raporları dahil edildi. 394 hastanın 217’si (%55) erkek, 117’si (%45) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 12,86 ± 17,34’tür. Ortalama yanma derecesi 2,67’dir. Yara kültürü sonuçlarında %70,55 gram (+) ve %28,68 gram (-) bakteri bulundu. Yara kültürü üreme sonuçlarında %0,07 oranında Candida albicans saptanmıştır. En sık görülen gram (+) patojen %23,09 (n: 91) ile Staphylococcus aureus’tur. Çalışmamızda Staphylococcus aureus'un metisiline direnç oranı %20,31 olarak bulundu. En sık görülen gram (-) patojen %9,13 (n: 36) ile E. coli ve %9,13 (n: 36) ile Pseudomonas aeruginosa idi. Enfeksiyon nedeniyle klinik olarak yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların kültür sonuçlarında en çok %78,95 oranında gram (+) organizma izole edildi. Staphylococcus aureus %21,05 ile en yaygın bakteri idi. Çalışmamız sonucunda bölgemizde en sık yanık enfeksiyonu nedeninin S. aureus, P. aeruginosa ve E. coli olduğu saptanmıştır. Kültür sonuçları çıkana kadar bu bakterilere karşı etkili olabilecek geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının klinik tedaviye katkı sağlayacağını umuyoruz.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Burns wounds, Microbiological cultures, Antibiotics

Kaynak

Artuklu International Journal of Health Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

1

Künye