Turistik Bir Destinasyon Olan Mardin'in Yürünebilirlik Açısından İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

01.07.2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Mardin destinasyonunu ziyaret eden turistlerin yürünebilirliğe ilişkin algılarını ölçmektir. Bunun yanı sıra, turistler açısından yürünebilirlik olgusunu etkileyen faktörleri araştırmak çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 486 ziyaretçiden yüz yüze anket görüşmesi ile elde edilen veri seti t-Testi ve ANOVA uygulanarak analiz edilmiştir. Katılımcıların “trafikten arınmışlık” faktörünü yürünebilirliği etkileyen en önemli faktör olarak değerlendirdikleri ve yürünebilirlik olgusunun turistik destinasyonlarda ziyaretçiler tarafından önemsenen bir husus olduğu desteklenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye